image

Træernes Hemmelige Liv

Et forløb med afsæt i ’Livet på land’

Det er først, når vi forstår, hvad træerne er i stand til og anerkender deres følelsesliv, kommunikation og behov, at vi skridt for skridt kan ændre vores måde at behandle dem på. Gør det ondt på et træ, når det f.eks. får et sår i barken eller mister nogle grene? Har et træ en mor? Hvordan passer træerne på hinanden? Passer de på os og på vores klode? Kan vi hjælpe træerne med at hjælpe os og jorden?
Vi sætter en naturvejleder stævne og kalder til møde med træerne i skoven. Vi vil blive kloge på hvad vi kan gøre. Kan vi så nye træer? Adoptere baby-træer? Og kan vi få vores tanker og drømme for træerne til at vokse ind i himlen?
Med hele kroppen og alle vores sanser vil vi lære træet i skoven at kende: sanke træ, som vi vil tegne og bygge med, snuse til og spille på til vores fælles dans om træet. Kronen på værket bliver et performativt værk, der levner spor i skoven til refleksion for dens gæster.

Denne workshop afvikles i sammenhængende hele dage / temauge, udendørs i lokal skov. Perioden planlægges i dialog med skolen.

Mulige uger:
Alle uger i efteråret 2021, med undtagelse af 8.- 14 september, 20.- 30 september og uge 46, 47.
Alle uger i foråret 2022 med undtagelse af uge 7, 14,15,19, 21

 

Kunstnere

Lina Franke Hedegaard

Lina Franke Hedegaard


Vibeke Nørgaard Rønsbo

Vibeke Nørgaard Rønsbo