image

Vindens Farver

Vind er en stærk kraft, som vi kan mærke og udnytte til energi – men vi kan kun se den, når vinden sætter noget andet i bevægelse. Eleverne skal bygge en fælles vindmølle, der genererer lys, så de kan se vinden som en energikilde (Verdensmål 7), men de skal også arbejde med mindre kinetiske skulpturer og møller, der får forskellige udtryk og optiske bedrag afhængig af, hvordan vinden blæser. Udover vi samlet bygger en vindmølle, som vi håber på kan generere strøm nok til at lyse sig selv op, vil lave nogle øvelser for at få en god forståelse af vind som materiale, hvor vi skal ud i vinden med et lagen og mærke kraften og vi giver en guidet meditation/ bevægelse rundt i vinden og i det område vi skal arbejde i.

Kunstnerne, Sara Hagins og Britt Kristensen, vil gerne koble Verdensmål 13 på også; Bæredygtige byer og lokalsamfund. Projektet kan forskønne et lokalområde, så børnene bidrager til, at der fortsat er aktivitet og liv i deres lokalområde. De skal give til fællesskabet.

Det indebærer også, at værkerne efter projektet skal vedligeholdes/eller pilles ned igen.

Mulige uger:
Alle uger i foråret 2021
Alle uger i efteråret 2021
Alle uger i foråret 2022

Kunstnere

Sara Hagins

Sara Hagins


Britt Kristensen

Britt Kristensen