image

Andet

Find inspiration til dit næste projekt

Et æstetisk kreativt forløb med halm, ler, gips og ståltråd

Et udendørs forløb, hvor legepladsen bliver forvandlet til et arbejdende værksted, hvor der er fokus…

sjov med tape

Da vi har en børnegruppe der har været interesseret i tape er det æstetisk kreative forløb med Line …

Cirkusbørnene

De kommende skolebørn skal markere afslutningen på børnehavelivet ved aktiviteter, hvor de som grupp…

Påske - nu med søm

Et kunstprojekt for mellemtrinnet om påsken som begreb i gammeltestamentlig og nytestamentlig forsta…

Det er mit liv.

Vores 10. klasse elever skal i uge 7 2020 arbejde med kortfilm under temaet “Dét er mit liv” eller “…

Cirkusprojekt med Det Flyvende Kuffertcirkus

Forløbet veksler mellem introduktioner, individuel træning, gruppeøvelser og fri træning. Et cirkusp…

Kuffert cirkus

Hvad kunstneren kan bidrage med til jeres projekt? Kunstneren kan inspirere os til nogle anderledes …

Cirkusprojekt med Det Flyvende Kuffertcirkus

Forløbet veksler mellem introduktioner, individuel træning, gruppeøvelser og fri træning. Et cirkusp…

Skolekomedie

Sebber skole afholder hvert år skolefest afsluttende med opførelse af årets skuespil/komedie, i år e…

De nordiske guder

Beskrivelse af dramaprojekt fra d. 4.-10 oktober 2019 på Skørbæk -Ejdrup Friskole Vi skal lave en ud…

Kunst på Ellidshøj Skole

Kunst på Ellidshøj Skole - udsmykning af mur i skolegården + en væg indenfor - af eleverne i 0.-6. k…

150 års Jernbanejubilæum i Arden

Det første tog kommer til Arden - den 18. september 1869 2.a og 2.b (47 elever) på Arden Skole ønske…

"Klimaklog"

Vi har valgt at have fokus på klimaet i uge 39. Vores fokus er med udgangspunkt i et af FN`s 17 verd…

Emneuge Cirkus

Emneuge for elever på specialskole, hvor de skal se, lære og fremvise cirkusforestilling

Cirkusskole

Besøg af det flyvende kufertcirkus ved Søren Visby. Hele indskolingen deltager i cirkusskole i 4 dag…

Cirkus kommer

Cirkus kommer! I børnekulturugen i Mariagerfjord Kommune får skolernes 2. årgang, nogle steder også …

Cirkus med kommende skolestartere på tværs af 6 børnehaver

Som en del af Løvvang In between, ønsker vi at lave en cirkus forestilling. Artisterne bliver de kom…

Cirkustema i uge 18

Vi er en skole i Nordjylland med 0.-4. klasses elever, der skal lave cirkustema i uge 18 som afslutt…

Cirkus

Vi ønsker at lave en cirkusforestilling sammen med vores to 3. klasser. Vi forestiller os, at Søren …

Cirkusprojekt

I et cirkusprojekt kommer børnene til at arbejde med akrobatik, balance, jonglering (og jo... børneh…

Cirkus projekt

Antal deltagende børn ca. 50 i alderen 6 - 16 år I cirkusprojektet kommer børnene til at arbejde med…

Eventyr cirkus

Vi ønsker at invitere en kunstner med i vores eventyr cirkus projekt for 0. – 3. klasse i DUS. Vi tr…

3. årgangs cirkusforestilling

På 3. årgang skal vi arbejde med emnet cirkus samt lave vores egen cirkusforestilling.  Søren Visby…

Cirkusprojekt

Projekt cirkus laves for hele 3. årgang med i alt ca. 75 børn. I cirkusprojektet kommer børnene til…

Cirkus i Centerklassen

Vi har tidligere haft et samarbejde med Jørgen Mortensen i forbindelse med en emneuge for vores elev…

Teater med integreret cirkusforestilling - cirkus Carambi

Skolens 6. klasse laver skuespil, som kredser omkring en cirkusforestilling. Øvrige elever er inddel…

Alle skal have en ven på skolen

Elevrådet vil gerne arrangere en dag for alle skolens 55 elever, hvor overskriften er: Alle har en v…

Det flyvende kuffert cirkus

Vi vil i uge 22+23 arbejde med emnet Cirkus og gøgl. Til at farcilitere dette har vi booket Søren Vi…

Danmarks middelalderen i børnehøjde

I uge 24 har vi en tværsuge på Ørebroskolen, hvor overskriften er livet i middelalderen. Eleverne sk…

Ohøj og Gøgl

Med udgangspunkt i Lystfartøjsmuseet på havnen i Hobro og aktiviteter fra Cirkusmuseet - der begge e…

Cirkus

Vi vil lave en cirkusforestilling med børn fra 0, 1. og 2. klasserne. Ugen skal ende med en cirkusfo…

Cirkus Hurlumhejhuset

Vi ønsker i samarbejde med Søren at lave et cirkus-projekt. Børnene skal inddrages, lære at arbejde …

Cirkusprojekt med 2. årgang

Vi er en 2. årgang på Karensmindeskolen i Støvring, og vi har tilsammen ca. 70 elever. Vi har valgt,…

Cirkus Valmuen

Vi har valgt at arbejde med læreplanstemaerne personlig udvikling og krop og bevægelse. Derfor vil v…

Cirkusforestilling til skolefesten.

Vi skal afholde skolefest, hvor der skal laves en forestilling for forældre og søskende. Vi vil gern…

Cirkus :-)

Løvvangskolen er lukket - men vi centerafdelingen er stadigvæk tilbage - nu som Vester Mariendals sk…

Livet i cirkus eller cirkus er livet

Vi skal i disse knapt to uger arbejde med temaet: ”Livet i cirkus.” Ideen er, at eleverne skal komme…

Kuffert-Cirkus

Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave ønsker at arbejde med "cirkus" i en periode. Vi forventer, at alle 32 …

fødselsdags cirkus

Børnehuset ved Kilden holder hvert år fødselsdag for Børnehuset. I fællesskabets ånd, vil vi dett…

Cirkus

Børnehaven fylder 25 år. Fødselsdagen skal fejres så det bliver børnenes dag, hvor de viser børne…

"Det flyvende kuffertcirkus"

Med udgangspunkt i lærerplanerne, vil vi i projektet have fokus på Cirkus og gøgl med hjælp fra S…

Cirkus i 3.klasse

Vi skulle i 3. klasse introducere emnet cirkus og ende op med en cirkusforestilling for indskoling o…

Det flyvende kuffertcirkus

Søren Visby kom i børnehaven tirsdag og onsdag og torsdag i uge 10 for at øve med børnene. Alle børn…

Tekster med lyd

Projektet forløb virkelig godt. Børnene var virkelig med, og der blev lavet en superflot forestillin…

FDF Midthimmerlands cirkusprojekt

Vi er 4 forskellige FDF-kredse, som kørte et fælles cirkusprojekt for de 5-8 årige, ialt ca 70 del…

Cirkusliv

Forløbet var tilrettelagt således, at Søren kom over nogle gange, et par timer ad gangen. Målgruppen…

GrænseMARKERINGER

GrænseMARKERINGER blev afviklet på to skoler: På Thorsted Friskole med deltagelse af en blandet ni…

M/S BIBIANA – Den Eventyrlige Havn

M/S BIBIANA er Danmarks første kunstskib for børn; en sejlende udstillings- og læringsplatform for b…

Ildlandet

Projektet forløb godt. Der var ikke så mange unge der havde tilmeldt sig via hjemmeside, så Jørgen o…

”Skralde Laptops som vinden blæser”

Projektet kom i stand som et samarbejde imellem Rebild Kulturskole og Skørping skole. Intentionen me…

Cirkus Toppedal

Projektet forløb fantastisk godt. I samarbejde med Søren Visby, havde vi aftalt rammerne for cirkuse…

Bondeoprøret i 1441 som rollespil

De to 3. klasser på Fjerritslev Skole har i tre dage arbejdet med rollespil omkring bondeoprøret ved…

Cirkus, fællesskab og gøgl på Ferslev skole.

Mandag morgen mødte alle børn op i hallen kl.8.30 for at møde Søren Visby og for at vide, hvad ugen …