image

Gratis workshops til skoleklasser i forbindelse med Kulturkaravanen 2019

Kulturkaravanen 2019

Til efteråret får alle nordjyske kommuner besøg af kulturkaravanen. Kulturkaravanen 2019 præsenteres i samarbejde med Kunsten//Den Kongelige Ballet//Aalborg Symfoniorkester.

BMMK og Kulturkaravanen udbyder gratis workshops til skoleklasser. Dermed kan klassen få besøg af en kunstner, som forbereder en aktivitet//værk//et kulturhack som I kan bidrage med den dag Kulturkaravanen besøger jeres kommune. Læs mere om kulturkaravanen HER

  • Workshoppen skal afholdes i august, september eller oktober
  • Workshoppen varer 4 timer
  • Læreren og klassen deltager i kulturkaravanen i jeres kommune - se datoer her http://www.kulturkaravane.dk/
  • Skolen/læreren kontakter selv kunstneren og aftaler forløbet + dato
  • Når aftalen er på plads tilmelder I jer herunder

I kan læse om de 3 workshops der udbydes herunder. Når I så har en aftale med kunstneren, tilmelder I jer nederst på denne side.
GOD FORNØJELSE

Jørgen Stendal Mortensen

Smidie Byvej 24
9574 Bælum
23903101
Email Jørgen Stendal Mortensen

F - L - O - K

"Vi er sådan nogen, der....."

Mennesker er flokdyr.  Kulturen i vores flok er summen af en masse måder at gøre og forstå på.

Noget vi har udviklet gennem mange år. Mønstre, systemer, regler, samspil og traditioner har dannet os som flok.

I workshoppen skal grupper samarbejde om at skabe store hvælvede mønstre af bjælker. Udgangspunktet er mønstre beskrevet af Leonardo da Vinci for 500 år siden. Mønstrene beskrives af regler, gentages og udfordres. Ved at indtage kendte rum f.eks. skolegården og lade figurerne ved fælles hjælp udvikle sig og forholde sig til rummet får vi større indblik i vores egen flok. Vores egen kultur.

- Jeg medbringer bjælker til projektet

Fordrejet Hverdag

Ved kreativt brug af kameraet i elevernes telefoner/tablets vil vi tage billeder i området omkring skolen. Og ved at bruge de tilgængelige kamerafunktioner vil vi manipulere det faktiske, og skabe nye spændende fortællinger og andre måder at se de omgivelser vi ellers er vant til at kikke på.

Jesper Olsen

Bynkevej 107
9000 Aalborg
27144704
Email Jesper Olsen

"Bedst før"

Mange kunstnere har arbejdet med mad som udgangspunkt til deres værker. I samarbejde med et supermarked i området sætter vi fokus på mad i kunst. Vi laver vores egne værker af mad fra det lokale supermarkeds container, og sætter derved også fokus på madspild som emne indenfor miljø og bæredygtighed. 

Inge Tranter

Gl. Skagensvej 8
9881 Bindslev
42152670
Email Inge Tranter

eks. 4.b