image

Værktøj til observationer

VISION
Vi har lavet et værktøj, som kan sikre overlevering mellem kunstner, Kulturskole og institution. værktøjet bygger på observationer ud fra en model, vi har udarbejdet sammen med Tatiana Chemi. Modellen er opstået ud fra ”The flower model: Artfulness as crossroad” (The Art of Arts Integration, Tatiana Chemi, Aalborg university Press 2014).
Vores erfaringer fra KUNSTGØDNING er, at de Kulturskolelærere, der gennemførte observationerne, fik følgende udbytte:
• Gode input til eget professionelle virke
• Større refleksion om æstetiske lærerprocesser i dagtilbud
• Fundament for faglig dialog med kunstner og pædagog

MÅL
Værktøjet skal kunne bruges af enhver, der ønsker at få gavn af ovenstående punkter. Vores fokus har været samarbejdet med Kulturskolerne, da det er tydeligt, at der i Nordjylland er et fælles ønske om at løfte en tidlig kulturstart.

Herunder beskriver Tatiana Chemi, i 6 punkter, hvordan du observerer. Under videoen finder du et link til et observationsark, klar til at printe ud.

Print-selv observationsark