image

Workshops

Ved Hanne Kusk

Formål

Udvalgte pædagoger og institutionsledere fra de tre kommuner og kunstnerne fra de tre duoer afvikler to workshops á tre timer hver.
Her fokuseres på både indhold, form og logistik i Kunst-Gødning i et samspil med de seks læreplanstemaer, som er i ”Den styrkede pædagogiske læreplan”. Her vil være særligt fokus på:
”Alsidig personlig udvikling”
”krop, sanser og bevægelse”
”Kultur, æstetik og fællesskab”
Ligeledes arbejdes der på at skabe et fælles sprog og en gensidig forståelse for hinandens fagligheder.

Hanne Kusk, Seminarielektor på Pædagoguddannelsen i Thisted var facilitator og underviser på disse workshops. Hanne fortæller i denne video om hendes oplevelse af workshoppen:

Efterfølgende, i tilbageblik, fortæller Hanne Kusk: 

Det var vigtigt for mig at få kunstnerduoerne til at arbejde tværæstetisk, og samtidig at de samarbejdede med pædagoger omkring ideudviklingen. Vi skulle markere at vi er ved at opbygge noget nyt -i fællesskab. Derfor arbejdede vi selvfølgelig via æstetiske processer. Det var skønt at se engagementet og modet i gruppen. Workshoppen var en kombination øvelser på gulvet og små teoretiske indspark, så vi også kunne reflektere over det vi gerne vil sætte i gang. Vi sluttede af med et kunstgødnings-vandkande-ritual. 

Projektleder, Kirsten Svendsmark Møller, spørger herunder ind til, Birgitte B Nielsen, en af de deltagende kunstneres udbytte af workshoppen:


Publiceringer:

PDF med invitation til workshops i Arden
PDF med undervisningsoplæg fra Pædagogisk Extrakt 

Tape på gulvet Tegning på Flipover Kvinder ryg mod ryg