image

Bag Masken

Bag Masken

Målgruppe: Et forløb for unge i overbygningen eller gymnasiet. (fra 7kl. opefter – forløbet tilrettelægges i samarbejde med faglærer)
Timetal: min. 10 timer

Har vi maske på når vi er - på de sociale medier?
Har vi maske på når vi er – mellem venner?
Har vi maske på når vi er – i skolen?
Har vi maske på når vi er – sammen med forældre?
Med udgangspunkt i konkrete tekster og oplæg, skaber vi et univers båret af masker.
Med vores indsigt i, - og viden om vores opfattelse af identitet, arbejder vi med forskellige figurer/typer – figurens forskellige positioner og status .
Med nysgerrighed, laver vi sceniske forløb – små eller store – med udgangspunkt i kunstnerisk proces og skuespillerens værktøjskasse.
Vi laver situationer, vi kan genkende fra vores liv…
Gennem maske arbejde, brug af arketyper, ser vi bag vores ’figur’ –

Forløbet kan laves med udgangspunkt i egne tekster eller i udvalgte tekster. Eks. Shakespeare, revy eller andre relevante tekster.
Arbejdsform:
Eleverne arbejder i mindre grupper, der (kan) munder i visninger for alle.
Forventede resultater:
Workshoppen vil skabe et tredje læringsrum; der hvor der kan udvikles stærke sociale, kreative og identitetsskabende kompetencer hos unge.
Ring og lad os få en snak om mulighederne.
Bag Masken

Ansøg om et aktuelt udbudt projekt

Skolen skal have en aftale med kunstneren inden ansøgningen laves!

(udfyld med vej, postnr. og by)
NB! Det er skolen/institutionen der ansøger om befordring til kunstneren


Kunstner

Martin Schwab

Martin Schwab

Tyge Brahes Vej 23
9000 Aalborg
21608632
Martin Schwabs profil