image

Lost

Lost

Målgruppe: 0. klasse-9. klasse
Timetal: 4

”Lost” er et nytænkende, kreativt og tankevækkende danse- og kunstprojekt. Projektet blev afholdt d. 29/9-17 på Kulturhuset Pilegården og d. 2/10-17 på Kraftwerket. Senere blev vi tilbudt en stor scene i Huset-KBH at afholde projektet på. Alle gange var med stor succes. Siden da er projektet videreudviklet og tilpasset især skoler. Projektet bestod i sin oprindelige form af kunst, dans og et oplæg. Nu vil projektet bestå af: kunst, dans, samtale med lege/øvelser og en danseworkshop.
Projektet er skabt og udføres af tre dansere. Dermed skal der betales 3 x BMMK honorar. Da vi er tre personer, har vi også mulighed for at arbejde med en stor gruppe elever. Projektet kan derfor opleves af mere end én klasse.

Tema:
Nutidens menneske er under konstant påvirkning af andres og egne forventninger og forestillinger. Men har vi tabt os selv blandt alle disse påvirkninger? Gennem de fire dele sætter vi fokus på evnen til at mærke sig selv.

Kunst:
Kunst-delen er udarbejdet af Karisha. Karisha er ejer af Wotrance og er en nytænkende og udfordrende artist. Hendes værker vækker føleler, skaber refleksion og er ikke lette at glemme igen. Hun har lavet fem værker til projektet. Derudover er der seks kunstneriske fotografier, der på en kreativ måde belyser temaet fra forskellige vinkler. Der vil også blive sat en hvid træplade op. Børnene har nu set noget kunst, og med den inspiration kan de nu selv male på træpladen.

Danseforestillingen:
Danseforestillingen er koreograferet og udført af Michelle Bruun Lauridsen, Sofie Maria Bjerregaard og Jon Stage. Forestillingens varighed er 25 minutter, hvor vi gennem eksperimenterende dans tager børnene med på en rejse. På denne rejse udforsker vi evnen til at mærke sig selv i en storm af påvirkninger. En af påvirkningerne er f.eks. sociale medier – noget børnene muligvis allerede er udsat for, og hvis ikke, vil de snart blive det. Vi starter med at have ”tabt” os selv til alle disse påvirkninger. Til sidst finder vi ind til kernen og vores egentlige jeg. Dansen vil være udtryksfuld, eksperimenterende og for børnene meget dragende.

Samtale med lege og øvelser:
For at styrke kontakten til børnene og deres inddragelse i projektet, vil vi lægge op til samtale. Vi vil dele vores synspunkter og erfaringer indenfor temaet. Børnene vil blive inddraget i denne del gennem samtalen. Det kan være svært at åbne op og fortælle om egne oplevelser, følelser eller tanker. Derfor får vi gang i samtalen gennem anderledes lege og øvelser. Et af emnerne der diskuteres kan f.eks. være, om man gør ting for sin egen skyld eller for vennernes eller familiens skyld. Om de er drevet af lyst, eller forsøger at opnå accept fra andre. De vil få refleksioner, de ikke havde inden projektet. Vi vil bruge eksempler de kan relatere til, for at de føler sig inddraget og kan bidrage til samtalen.

Danseworkshop:
Projektet afsluttes med en danseworkshop. Her opstiller vi øvelser, der udfordrer børnene til at være kreative og bruge deres krop som udtryksform. Det kan være øvelser, hvor vi opstiller koncepter. En øvelse kan være, at de skal danse en følelse – sur, glad, lettet el. lign. Børnene vil opleve, at dans er meget mere end bare trin. Det er et middel til at udforske krop og sind samt en kreativ udtryksform.

Vi mener, at det er yderst relevant at sætte fokus på dette emne. Vi lever i en verden, hvor vi konstant bliver udsat for påvirkninger. Især børnene er ekstra udsat, da de ikke har opbygget et naturligt ”filter” endnu. De er godtroende og tager alt ind. Når de når en hvis alder, vil de blive udsat for adskillige billeder, reklamer osv. af "perfekte" kroppe, den "rigtige" livsstil osv. Derfor ønsker vi allerede nu at lære dem, at det er det, der kommer indefra dem selv, der virkelig er værd at lytte til.
Lost
Lost
Lost
Lost
Lost

Ansøg om et aktuelt udbudt projekt

Skolen skal have en aftale med kunstneren inden ansøgningen laves!

(udfyld med vej, postnr. og by)
NB! Det er skolen/institutionen der ansøger om befordring til kunstneren


Kunstner

Sofie Maria Bjerregaard

Sofie Maria Bjerregaard

52250002
3400 Hillerød
52250002
Sofie Maria Bjerregaards profil