image

Musik & Bevægelse

Musik & Bevægelse

Målgruppe: Indskolingen
Timetal: 10

Et projekt for indskolingen, der sætter musik, motorik, fællesskab og sprog i fokus.

Indhold:
Sange, rim, remser og raps på både dansk og udenlandsk.
Danse- og bevægelseslege.
Stomp-sammenspil.

Her er mulighed for at få rørt kroppen, lattermusklerne og de små grå. Det handler om sammenspil, samhørighed, samarbejde og fællesskab, men også selvværd, livsglæde og performance.

Eleverne bliver indført i verdensmusikkulturen, hvor dans, sang og spil hænger sammen. Der vil være elementer af imitation og improvisation. Eleverne lærer nye ting fra kunstneren og er selv med til at udvikle nye danse, rytmer og sange. Her rappes og synges. Der danses og gynges.

Dette projekt understøtter de fælles mål for musik.
Musik & Bevægelse

Ansøg om et aktuelt udbudt projekt

Skolen skal have en aftale med kunstneren inden ansøgningen laves!

(udfyld med vej, postnr. og by)
NB! Det er skolen/institutionen der ansøger om befordring til kunstneren


Kunstner

Linette Riber

Linette Riber

Vestervejen 53
6720 Fanø
26151051
Linette Ribers profil