image

Performativ Public Street Art - Storytelling om byer på tværs af generationer

Performativ Public Street Art - Storytelling om byer på tværs af generationer

Målgruppe: 4.klasse, 5. klasse, 6. klasse + seniorer
Timetal: 18-30 timer

Projektet “Performativ Public/Street Art - Storytelling om byer på tværs af generationer” er udviklet af danser Linh Le og billedkunstner Phuc Van Dang. Linh og Phuc rejser rundt i Danmark og inddrager børn og ældre til at samarbejde om at formidle deres byers identiteter gennem visuals og bevægelse i det offentlige rum.

Phuc og Linh lader digitale og analoge medier mødes og projekterer animerede billeder i det offentlige rum, på bygninger, veje, flader og facader. Sammen fortolker børn og ældre byens identitet og interagerer med projektionerne, som de selv har været med til at skabe. De fortæller historier om byen og udtrykker deres visioner for byens fremtid. Faste og stabile materialiteter i byens rum bliver levendeliggjort og transformeret til flydende, organiske og abstrakte billeder, der kan opleves af byens lokale.

Byen er et modsætningsfyldt sted, hvor der eksisterer mange forskellige individer og fællesskaber i alle aldre. Hvordan kan en by rumme diversitet og kompleksitet? Hvordan kan vi gøre plads til alle? Dette er vores udgangspunkt for at lave projektet - at skabe en inkluderende by gennem kunst. Vi lader os inspireres af FNs verdensmål 11 om Bæredygtige byer og lokalsamfund og dykker særligt ned i punkt 11.4 Styrke indsatsen for at beskytte og bevare verdens kultur- og naturarv og punkt 11.7 Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap (https://www.verdensmaalene.dk/maal/11). Vi spørger: Hvad er en by og hvordan ser den ud om 10 år, 20 år, 30 år? Hvordan kan vi skabe mere demokratiske rum, hvor mennesker på tværs af generationer og fællesskaber kan mødes ansigt til ansigt? I stedet for at planlægge og visualisere på vegne af dem, inkludererer vi dem i samskabelsesprocessen. Vi inviterer børn og ældre, bygger bro mellem to generationer til sammen at reflektere kreativt over hvad der gør en god by at leve i. Vi spørger hvad der gør en by inkluderende og tilgængelig for børn og ældre samt hvilke offentlige rum der skal bevares og hvilke der er behov for. Hvad kan vi bevare? Hvordan kan vi bevæge os væk fra smide-væk-tankegangen og i stedet genbruge og forny de ting, der allerede er?
Vi inddrager dem i samskabelsesprocesser, hvor vi gennem kreative workshops i grafisk storytelling og dans skaber viden om deres by. Vi undersøger byens identitet i fortid, nutid og fremtid. Hver by har vi et byarkiv, det kigger vi på og involverer eksperter fra byen til at fortælle om byens historie og udvikling.

Linh Le & Phuc Van Dang
Street art, performance og kunst i det offentlige rum

Vi tilbyder workshops i Street Art og Performance. Gennem leg og eksperimenter med street art, krop, bevægelse og komposition giver vi eleverne indblik i forskellige redskaber til hvordan man, i samarbejde med andre, kan skabe tværkunstneriske værker i det offentlige rum. Vi introducerer til at arbejde procesorienteret og med storytelling, scores, devising, improvisation til udarbejdelsen af hvad vi kalder for “Performativ Public/Street Art”, som er en krydsning mellem performance og street art.
Linh guider i at skabe fortællinger ud fra krop og bevægelse. Hun introducerer til metoder som improvisation, devising og scores. Devising betyder at man ud fra et bestemt emne, prøver forskellige ideer af sammen og samler det til sidst. Scores er en række udfordringer og benspænd man giver sig selv. Derudover præsenterer hun for Robert Dunns bevægelsesvokabular og -kvaliteter samt til sine egne metoder, som hun bruger i sit arbejde som interdisciplinær performancekunstner.
Phuc introducerer til tegne- og maleteknikker og guider i processen i at skabe skitser til færdige værker. Begge guider i komposition og samskabelsesprocesser. Vi stiller spørgsmål og guider børn og ældre i at komme med en fortælling og deres tilknytning til byen. Sammen skal de udforske deres tanker og følelser om byen kreativt, visuelt og kropsligt under professionel vejledning og med løbende feedback.
Vi er motiveret for at arbejde med kunst i det offentlige rum, netop fordi kunst i det offentlige rum kan give os et udvidet syn på vores byrum, arkitektur og samfundsforhold, være vildt engagerende og til tider også bidrage til at skabe medbestemmelse og fremme medborgerskab. Vi synes, at det er fantastisk når kunsten kommer helt tæt på hverdagen og ikke er noget, der kun findes på museer. Når kunsten kommer ud i det offentlige, kan den blive en del af dagligdagen for alle mennesker - børn, unge, ældre osv.
Efterendt forløb giver vi tilbage til byen ved f.eks. at efterlade et murmaleri, historier, en video, proces skabelon til videre brug osv.

Hvordan vil vi gøre det

Vi tilbyder undervisningspakker á 1 uge eller 3 dage i år 2021.

Undervisningspakke 1 uge
Målgruppe: 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse og 60+
Tidsrum: kl. 08.00-14.00

Dag 1: Research og undersøgelse af byens rum. Introduktion til street art, performance og storytelling. Start på skitser og materialegenerering på dans og koreografi.
Vi undersøger byen og møder en ekspert, der skal fortælle os om byens historie og udvikling. Forud for “ekskursionen” har de fået en række spørgsmål, som de skal reflektere over, mens de går rundt i byen. At kunne fortælle en historie gennem visuals og dans er en essentiel del af workshoppen, og næste skridt er, at deltagerne laver deres storytelling. Vi hjælper dem i processen med at udvikle historien og guider dem i den retning, de gerne vil. De arbejder derefter med deres idéer og udvikler dem til skitser og små koreografier.

Dag 2: Fortsæt med at tegne/male og danse/lave koreografier. Sammensæt de to kunstarter. Visning for hinanden og feedback.

Dag 3: Leg med animation og projektor. Sammensmelt analoge og digitale medier.


Dag 4: Fra skitser, koreografier, 3D-objekter til færdige værker. Alt sættes sammen til en større performance.
De får feedback på deres skitser, koreografier og ideer, så de bliver klar til at starte på deres værker. Under udførelsen af værkerne får de løbende værktøjer og input til teknikker til hvordan man skaber et tværkunstnerisk værk i en større gruppe.

Dag 5: Visning af performativ public/street art
Da fokus ligger på storytelling, skal børnene og de ældre præsentere deres værker og forklare, hvilke tanker, der ligger bag, og hvordan de nåede frem til det færdige resultat. Værkerne kan bruges til udsmykning på skolen eller foreninger osv.


Undervisningspakke 3 dage
Målgruppe: 4. klasse, 5. klasse, 6. klasse og 60+
Tidsrum: kl. 08.00-14.00

Dag 1: Research og undersøgelse af byen rum. Introduktion til street art, performance og storytelling. Start på skitser og materialegenerering på dans og koreografi.
Vi undersøger byen og møder en ekspert, der skal fortælle os om byens historie og udvikling. Forud for “ekskursionen” har de fået en række spørgsmål, som de skal reflektere over, mens de går rundt i byen. At kunne fortælle en historie gennem visuals og dans er en essentiel del af workshoppen, og næste skridt er, at deltagerne laver deres storytelling. Vi hjælper dem i processen med at udvikle historien og guider dem i den retning, de gerne vil. De arbejder derefter med deres idéer og udvikler dem til skitser og små koreografier.

Dag 2: Fra skitser, animation og små koreografier til færdige værker.
De får feedback på deres skitser, koreografier og ideer, så de bliver klar til at starte på deres værker. Under udførelsen af værkerne får de løbende værktøjer og input til teknikker til hvordan man skaber et tværkunstnerisk værk i en større gruppe.

Dag 3: Visning af performativ public/street art
Da fokus ligger på storytelling, skal børnene og de ældre præsentere deres værker og forklare, hvilke tanker, der ligger bag, og hvordan de nåede frem til det færdige resultat. Værkerne kan bruges til udsmykning på skolen eller foreninger osv.
Performativ Public Street Art - Storytelling om byer på tværs af generationer

Ansøg om et aktuelt udbudt projekt

Skolen skal have en aftale med kunstneren inden ansøgningen laves!

(udfyld med vej, postnr. og by)
NB! Det er skolen/institutionen der ansøger om befordring til kunstneren


Kunstnere

Linh Le

Linh Le


Phuc Van Dang

Phuc Van Dang