image

Workshop i kunstneriske processer og forløb

Workshop i kunstneriske processer og forløb

Målgruppe: fra 8. klasse og gymnasier
Timetal: 4x10 timer

Tilbud på dramaundervisning til unge – i kunstneriske processer og forløb.

Workshop for elever i de større klasser og gymnasier:

Et tværfagligt samarbejde mellem fx. historie/drama/musik/dansk/billedkunst.
Oplægget er: 4 kunstnere laver 2 dages workshop med eleverne og lærerne.
Workshoppen kan tilrettelægges ud fra skolens ønsker og behov.

Workshop med 4 forskellige kunstneriske udtryk:
Drama – Dans – musik -skulptur/billede/medie samt et besøg på Nordjyllands historiske museum.

Udgangspunkt for workshoppen:
Med den rivende udvikling vores samfund er i, bliver vores værdier og kultur- opfattelse hele tiden udfordret, vores rummelighed, vores forestillinger og fordomme.
Med viden om vores historiske perspektiv, og med bevidsthed om det vi kommer fra, kan vi være med til at farve fremtidens kultur og vores identitet.

Inspiration:
Eksempel på indhold:
Fokus på de kulturelle overgange fra industri til videns- og uddannelses byer.
Tør vi se ind i fremtiden?
Med 4 professionelle kunstnere som undervisere, samt et besøg på Nordjyllands Historiske Museum (fx Haralds Jensens bibliotek), får eleverne indblik og bevidstgørelse om relationelle processer om temaerne: identitet – demokrati – sat ind en historisk kontekst.
Der arbejdes med forskellige kunstneriske udtryk: skulptur/billede/medie/skuespil, på workshoppen gennem oplæg og konkrete opgaver. Resultatet af workshoppen er unikke værker som udstilles eller vises og dokumenteres i billede eller video

Forventede resultater:
Projektet vil, med gennemførelse af workshops skabe et tredje læringsrum; der hvor der kan udvikles stærke sociale, kreative og identitetsskabende kompetencer hos unge.


Ring og lad os få en snak om mulighederne.

Martin Schwab
Skuespiller/instruktør
Workshop i kunstneriske processer og forløb

Ansøg om et aktuelt udbudt projekt

Skolen skal have en aftale med kunstneren inden ansøgningen laves!

(udfyld med vej, postnr. og by)
NB! Det er skolen/institutionen der ansøger om befordring til kunstneren


Kunstner

Martin Schwab

Martin Schwab

Tyge Brahes Vej 23
9000 Aalborg
21608632
Martin Schwabs profil