image

Birgitte B Nielsen
Danser

Hvordan skaber vi magi med kroppen? Er det ved at kilde eller ae den, hoppe op til himlen, kravle gennem eventyrlige landskaber eller bare få den til at syvsove? Kan man spille violin med ørerne, plante blomster i navlen eller sejle på en bølge inde i maven? Jeg kombinerer min erfaring som instruktør i dans og pilates med et nysgerrigt og legesygt sind. Så vi skal bevæge kroppen, mærke kroppen og udføre sjove og smukke ting med kroppen.

birgittebnielsen@gmail.com

Signe Højmark Thaarup
Musiker

Som Legekunstgøder ville mit fokus være Leg og Samskabelse i både inderum og uderum. Jeg vil gerne give hverdagsvoksne i institutionerne nogle håndgribelige metoder til at skabe en tryg kreativ ramme hvori den musiske samskabelse voksne og børn imellem kan foregå. Vi skal sammen lege de forskellige musikalske redskaber ind, som kan bruges på alle mulige måder når institutionens hverdagsvoksne og børn, forhåbenligt fortsætter med at lege med musikken og samskabelsen mange år fremadrettet. Som legekunstgøder vil jeg lade nysgerrigheden og eventyrlysten være i fokus så vi hele tiden inddrager børnene og deres synspunkter hele vejen igennem forløbet. På den måde udvikler musikken sig ofte også i andre retninger end vi som voksne kan tænke os til, og det er jo her det bliver vidunderligt og fantastisk. Musik og leg kan desuden være en skøn rød tråd gennem arbejdet med læreplanstemaerne.

signehoejmark@hotmail.com

Pia Nørgård Dahl
Billedkunstner

Som LegeKunstgøder sår jeg idéer, jeg vander dem med engagement, observerer dem opstå, spire og gro. Jeg er ikke bange for at plante dem om, hvis jeg ser, at solen skinner på en bestemt og anderledes måde et andet sted, eller hvis børn og pædagoger vokser bedre i en anden muld. Vi gror bedst i samspillet.. Kunstprojekter og processer skabes med mig som LegeKunstGøder sammen med pædagogerne ud fra deres pædagogiske hensigt og i øjenhøjde for alle - store som små. Med min faglighed får dagtilbuddet muligheden for at kombinere flere komponenter samtidigt; mit kunstneriske virke i mange forskellige materialer, faconer og udtryk, mange års erfaring i målgruppen med kunst projekter, en faglig baggrund indenfor psykologi og pædagogik, som gør det muligt for mig at understøtte den praktiske udfoldelse med den teoretiske og omvendt.

pnd@stofanet.dk

Mette Elimar Jensen
Billedkunstner

Med afsæt i Loris Malaguzzis digt “Et barn har 100 sprog”, er jeg nysgerrig efter at undersøge hvilke ligeværdige møder og samskabelse genopdagelsen af vores 100 sprog kan afstedkomme. Min faglighed kvalificerer områderne kunst, æstetiske legeprocesser, samskabelse, improvisation og jeg har viden om betydningen af det organisatoriske som medspiller.

mette.e.jensen@live.dk

Benjamin Brogaard
Aalborg Kulturskole

Jeg er uddannet fra Danmarks Designskole på Bornholm som keramisk formgiver. Derudover har jeg gået på Aalborg Kunstskole hvor jeg blev undervist i tegning, maleri, skulptur og grafik. Som billedkunstlære underviser jeg indenfor de klassiske discipliner. Men er fortsat nysgerrig efter at afprøve nye materialer og teknikker med eleverne, hvor vi gennem eksperimenter ofte ender med et overraskende resultat.

ben.brogaard@gmail.com

Lotte Otte Kamp Villadsen
Morsø Musikskole

At opleve og undersøge med børnene hvilke lyde man kan lave med stemmen, med kroppen, med små instrumenter og med tingene der er omkring os, samt hvordan man kan bruge disse lyde til at lave musik. - Hvordan man med forskellige fagter og bevægelse kan huske sangteksten i en sang. - Hvordan man gennem sang og musik kan forestille sig en historie i billeder, og følelserne hertil.

lov@musmors.dk

Nana Ellebæk Bjerg
Mariagerfjord Kulturskole

At opleve og undersøge med børnene hvilke lyde man kan lave med stemmen, med kroppen, med små instrumenter og med tingene der er omkring os, samt hvordan man kan bruge disse lyde til at lave musik. - Hvordan man med forskellige fagter og bevægelse kan huske sangteksten i en sang. - Hvordan man gennem sang og musik kan forestille sig en historie i billeder, og følelserne hertil.

nanab@mariagerfjord.dk

Line Jensen
Frederikshavn Musikskole

Kan bidrage med et væld af nye samt gamle sange og sangleg, som tilpasses den enkelte børnehave, alt efter emne og fysisk placering. Synes det er spændende at lære og lege på samme tid.

ligj@frederikshavn.dk

Lina Franke Hedegaard
Hjørring Musiske Skole

Min nysgerrighed er det seneste år blevet pirret efter arbejdet med især vuggestuebørn. Jeg er optaget af hvordan vi, pædagoger og jeg, kan blive klogere på hvordan man på bedste måde skaber æstetiske processer for børn på 0-3 år, hvordan får man dem igangsat og fastholdt så de udvikler nye erfaringer. På hvilken måde kommunikere man under processen med børn der endnu ikke mestre sproget og hvordan får vi børnene til at føle ejerskab. Er særlig optaget af mødet i øjenhøjde, at følge barnets spor og at gå på opdagelse sammen med barnet, når det tester nye udfordringer. Er sikker på at mine erfaringer fra arbejdet med f.eks. vuggestuebørn under projektet LEGEKUNST vil kunne bringes i spil til glæde for mange andre pædagoger. Og at min nysgerrighed og mange års erfaring med børn og æstetiske processer vil være til gavn som LegeKunstGøder.

mail@linafh.dk