Hvem er jeg?

Jeg er billedkunstner og har siden 2017 ledet kollektive murmalerier og udsmykninger for børn og unge sammen med billedkunstner Sara Trier og under navnet BØRN MALER STORT. Sammen har vi stået for en række undervisningsforløb på skoler og til arrangementer, hvor børn og unge har fordybet sig i kollektivt maleri og skabt blivende udsmykninger i fællesskab. Jeg er cand.mag. i billedkunst, uddannet i Valencia i Spanien, og har de sidste ti år særligt beskæftiget mig med kunst i det offentlige rum. Både med BØRN MALER STORT og undervisningsforløb for børn og unge og som arrangør af 60 Seconds, en filmfestival som årligt fremviser kortfilm i Københavns metro på baggrund af open call og udvælgelse af jury. Jeg arbejder for at udvide det offentlige rum til et demokratisk rum for levende kunst.

Hvad kan jeg tilbyde?

Børn og unge får stor glæde og stolthed ud af male kollektive udsmykninger i fællesskab. Deres fantasifulde og levende udtryk fortjener at komme op i skala - på mure, hegn og vægge - til glæde for børnene, men også os andre. At male murmaleri er et demokratisk projekt: Børnene får i fællesskab ideer og udfører udsmykningerne, de kommer til orde i billeder, og de får lov til at præge deres omgivelser. I BØRN MALER STORT er vi specialiseret i at planlægge og lede fællesmaleri, med børnenes og de unges maleglæde og udtryk i centrum. Ofte udfører vi ganske store udsmykninger: I 2019 stod vi eksempelvis for 20 m blivende udsmykning malet af 100 børn fra 3. årgang over 6 dage på kirkebjerg Skole. I samråd med institutionerne planlægger vi tema, størrelse og teknik. Vi kan planlægge forløb helt ned til 1 dags varighed, men ofte maler vi med børnene eller de unge over 4-6 dage og i mindre hold af gangen, med tid til fordybelse.

image image image image image
Ada Ortega Camara

Ada Ortega Camara

Dronningensgade 73A, 1.
1420 København
23 90 96 31

Email Ada Ortega Camara
Ada Ortega Camaras website...
Download CV
Facebook
Instagram