Hvem er jeg?

Jeg er samtidskunstner som efter at have været bosat i London i mange år, nu bor i Aalborg og arbejder på Nordjyllands Kunstnerværksted. Jeg er uddannet i fagfeltet kunst og teknologi (Phd Westminster University, MA Goldsmiths College), og arbejder med feministiske og kropspolitiske temaer indenfor samtidskunsten. Jeg gør brug af kunstneriske greb fra socialæstetikken, land art, og feministisk kunst to at undersøge hvordan den kunstnerisk praksis kan skabe ramme for en kunstneriske undersøgelse af relationen mellem kropslige mikrouniverser såsom køn, menneske og plante kroppe, i relation til makrouniverser såsom infrastrukturer, klima og omkringliggende samfundskultlur. Igennem mit arbejde med disse temaer, har jeg udviklet adskillige kunstneriske processer for både fælles og selv-undersøgelser, hvor de kunstnerisk processer skaber et rum til at kritisk reflektere over et tema. Jeg arbejder både i bionedbrydelige og lokale materialer, såsom planter, tang, og sten, såvels som billedproduktion ved brug af collage, lyd, plantetryk, soltryk, serigrafi, tegning/croquis. Jeg har erfaring med at udføre kunstprojekter med børn og unge i England, og mine projekter og kunstworkshops har været vist på internationale udstillinger såsom Art Centre Nabi (SKR), Tate Modern (UK), og The Museum for Contemporary Commodities (UK).

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg kan tilbyde enkelt-workshops eller længere kunstneriske forløb til børn hvor der vil være fokus på den kollektive oplevelse omkring et materiale og teknikforløb, det kunne f.eks være omkring undersøgelse af plantelivet i nærmiljø ved at skabe soltryk (cyanotyper) eller lave tanglædder, eller det kunne være et forløb der undersøger familie begrebet gennem tegning og skulptur process. Mine forløb vil altid tage udgangspunkt i et kunstfagligt læringsmål, såsom indenfor tegning, tryk (cyanotyper, serigrafi), tegning, plantevandringer, botaniske kunstværker, digital og analogue collage, eller stop-motion, men jeg lægger stor vægt på kunsten som undersøgelsesproces. Dette giver mulighed for at børn og unge som ikke nødvendigvis er “gode til at sidde stille og tegne”, men som f.eks har andre evner som er centrale for den samtidskunstneriske praksis, såsom at være praktisk og god med hænderne, lysten til at eksperimentere og tør udfordre, udvidede sanse-evner, gode sociale egenskaber og kritisk sans, får mulighed for at udforske hvilke rammer samtidskunsten kan tilbyde. I August-September (2021) tilbyder jeg plantevandringer til 7.klasser i Aalborg og omegn i forbindelse med mit projekt Utidig Vækst i samarbejde med Clara Dybbroe Viltoft. Kunstprojektet Utidig Vækst er et socialæstetisk kunstprojekt, som skaber en ramme for, at voksne, børn og unge kan blive medskabende af et skulpturelt arkiv som dokumenterer Aalborgs egnsnatur. Der afholdes i sommeren 2021 Plantevandringerne, en række planteindsamlingsaktiviteter sammen med kunstneren Alexandra Jönsson, som undersøger hvordan kunsten kan danne ramme for at opleve det som risikerer at gå tabt i vækstsamfundet, såsom botanisk vækst i lokalområder, hvis eksistensgrundlag er truet af byudvikling. I dette projekt vil plantevæksten på strækningen som skal inddrages i den omtalte tredje motorvejsforbindelse over øen Egholm, blive indsamlet og derefter indgå i et skulpturelt plantearkiv, som skal udstilles på udstillingen Utidig Vækst på Husets Galleri.

Alexandra Jönsson

Alexandra Jönsson

Nordjyllands Kunstnerværksted, Skydebanevej 9
9000 Aalborg
71790610

Email Alexandra Jönsson
Alexandra Jönssons website...
Download CV