Billede - Anne Marie Johansen

Hvem er jeg?

Mit navn er Anne Marie Johansen og jeg er billedkunstner bosat i Frederikshavn. Jeg har været selvstændig billedkunstner siden 2001 og har gennem en lang årrække udstillet min kunst i Norden og hele Danmark på museer, gallerier og i kunstforeninger.
Mit primære virke er oliemaleri og tegning, og har desuden arbejdet med skulptur udformet i træ og jern. Herudover arbejder jeg som bogillustrator og har illustreret 17 bøger med ISBN nummer, jeg har tegnet mig gennem store dele af Bibelen og illustreret over 300 salmer fra den danske salmebog og meget mere! Jeg arbejder med fokus på motivet og søger at at gengive de temaer som optager mig. Jeg er fascineret af det store himmelrum, uendeligheden og trækfuglenes poesi. Som bogillustrator gengiver jeg en historie, hvor tekst og billede "læner sig op ad hinanden" og billedet understøtter tekstens pointer. (Se evt CV på www.annemariejohansen.dk).

 

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg har siden 2015 undervist børn og unge i tegning og maleri. Min undervisning tager udgangspunkt i en tekst, det kan være en bog, en sang eller et digt. (dette aftales på forhånd i planlægningsperioden) Jeg forener mit virke som kunstmaler og bogillustrator ved at hjælpe og inspirere børnene og de unge til at reflektere over teksten og finde ind til det væsentlige. Disse tanker og ideer fastholdes i et skitsearbejde, hvorefter jeg underviser i billedkomposition, farvelære og teknikker. Herefter arbejder den enkelte elev med et billede, som udføres i akrylmaling på lærred.
For mig er det vigtigt at motivere og inspirere den enkelte i sin tilgang til opgaven og understøtte hver enkelt i den kreative proces ved at opbygge et rum til fantasi og kreativitet.

Anne Marie Johansen

Anne Marie Johansen

Caspersvej 6 b st tv
9900 Frederikshavn
+4520947511

Email Anne Marie Johansen
Anne Marie Johansens website...
Download CV
Facebook
Instagram
LinkedIn