Hvem er jeg?

Børn og unges møde med performancekunsten. Jeg har igennem 20 år arbejdet med performanceprojekter og har skræddersyet diverse workshops til institutioner - tit i samarbejde med andre institutioner - Limfjordsteatret, Betty Nansen og Künste der Berlin. I mit arbejde med børn og unge trækker jeg på min formidlererfaring fra læreruddannelsen, og fra min efteruddannelse som Master i teaterpædagogik på Metropol. Jeg både underviser samt udvikler teater- og performanceforløb. I mit arbejde med børn værdsætter jeg den umiddelbare respons som kommer og bringer denne videre ind i vores projekt, så den æstetiske læringsproces hele tiden holdes i gang og er udviklende for alle parter.

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg tilbyder forløb hvor sitespecifik, sensorisk teater og performance er omdrejningspunktet, en anderledes måde at arbejde med teater og scenekunsten på, hvor børnene integrerer deres skole, daginstitution samt de omkringliggende områder. Jeg tilbyder også workshops hvor den æstetiske læreproces bliver en del af fagdidaktikken og hvor børnenes egne oplevelser bliver inddraget. Mit mål er at styrke børns forskellige formsprog, så de kan afkode og udtrykke sig igennem scenekunsten.

image image image image image image