Hvem er jeg?

Jeg har altid været vidensbegærlig og nysgerrig, og jeg har altid haft en kunstnerisk skabertrang, som gør, at jeg elsker at undersøge og eksperimentere. Det var for mig svært at vælge mellem kunst og videnskab, så da jeg fandt bacheloren Art & Technology på AAU i 2016, faldt det hele på plads, da jeg kunne kombinere de to felter. Efter bacheloren blev jeg draget af min forkærlighed for lyd til at tage en kandidat i Audio Design på AU, som jeg lige er blev færdig med. I løbet af mine uddannelsesår har jeg fået et stærkt netværk i det kunstneriske, såvel som det videnskabelige miljø rundt omkring i DK, men især i Aalborg, hvor jeg bor og hvor jeg er blevet del af NKV (Nordjyllands Kunstnerværksted, Kunsthal Nord). Jeg arbejder både som multimediekunstner og som lyddesigner. Som både kunstner og designer finder jeg inspiration fra videnskabelige felter såsom filosofi, psykologi, fysik, biologi og computervidenskab. Derudover finder jeg inspiration fra andre kunstnere og designer, fra andre mennesker generelt, samtaler, litteratur og sanselige oplevelser. Vi mennesker er sanselige væsner og det er derfor, i mine øjne, vigtigt, at vi ikke kun ser det rationelle og det videnskabelig teoretiske som den eneste valide viden. Vi skaber erfaring om verden og os selv gennem sanselige viden og derfor arbejder jeg med at skabe sanselige oplevelser, hvor man som oplever bare skal være. Mit arbejde som kunstner udmunder sig f.eks. i lydværker, audiovisuelle værker eller lydinstallationer. Som lyddesigner skaber jeg lydmiljøer til forskellige rum (til efteråret skal jeg f.eks. designe lyd til alrummet på Kunsten) eller til at understøtte det visuelle, som f.eks. film, teater og computerspil. I mit kunstneriske arbejde stiller jeg spørgsmålstegn til normer og udfordrer idéer om, hvordan vi oplever og tænker om forskellige aspekter af os selv og verden vi lever i. Det er for mig at se, vigtigt at udfordre tankemønstre og se disse fra forskellige perspektiver, så vi dermed ikke gør ting per automatik og holder fast i en "det-har-vi-altid-gjort" mentalitet. Vi har brug for at blive rystet lidt i engang i mellem og jeg mener, at kunst og sanselige oplevelser kan være med til at gøre dette, da refleksioner og følelser kan sættes igang. Mit hovedmedie er lyd, men jeg bliver meget fascineret af at undersøge diverse materialer for at se, hvordan de taler til hinanden, samt hvordan de påvirker os som oplever. Før universitetet gik jeg på Fotografisk Skole, samt Designhøjskolen i Aarhus, hvilket lagde fundamentet for min designproces, som blev langt mere reflekterende og dybere i løbet af mine universitetsår. Efter flere års erfaring i det kunstneriske miljø, har jeg lært at være sikker i designprocessen, selvom den kan være usikker og der opstår fejl; der er så mange muligheder i fejl og det er jeg taknemmelig for at have lært. Som del af min designproces er det vigtigt for mig, at der er plads til at eksperimentere og lave fejl, men samtidig også vigtigt, at der tages beslutninger i tide, så man når en deadline. Respekt, venlighed, samt åben og ærlig kommunikation er virkelig vigtig for mig, så mit forhold til kollegaer, publikum/bruger og samarbejdspartnere er på ingen måde ligegyldig. Det står mig i øvrigt meget nært at blive en del af et miljø, hvor jeg kan møde nye, ligesindede, kunstneriske mennesker. Jeg er meget fascineret af, hvordan der i mødet og snakken mellem forskellige mennesker pludselig kan fremblomstre idéer til projekter, som man aldrig havde drømt om før. Jeg ved hvor enormt vigtigt det er med et miljø, hvor folk støtter hinanden, bakker hinandens idéer op, samtidig med at der skal være plads til diskussioner med god tone og kritiske spørgsmål, så perspektiver rykkes og tanker sættes i gang. Af værktøjer har jeg erfaring med lydprogrammeringsprogrammet Max MSP, samt programmerne Photoshop, Reaper, Arduino IDE og Ableton Live. Desuden kan jeg arbejde med elektronik, især arduino og sensorer med henblik på at skabe interaktive værker eller på at skabe lydudstyr (f.eks. kontaktmikrofoner). Ift. at analysere lydmiljøer gør jeg brug af Henri Lefebvres rytmeanalyse (der er inspireret af fænomenologi), samt R. Murray Schaefers lydanalyser (f.eks. lydvandring). Disse analyser undersøger ikke kun, hvordan lyd fysisk set opfører sig, men hvordan lyd påvirker os som individer og samfund. Feltoptagelser er desuden stor del af mit arbejde. Derudover, har jeg erfaring med analog fotografi og tegning.

Hvad kan jeg tilbyde?

Leg, fantasi og sanselig er noget jeg ville ønske de voksne i min barndom havde anset som vigtigt. Jeg føler selv, at jeg har forstået vigtigheden af disse (også for vokse) og at det ikke er noget der skal pakkes væk som noget irrelevant. Jeg vil kunne tilbyde sanselige oplevelser for børn, hvor det handler om at være og hvor de kan lære at udtrykke deres sanselige erfaring på forskellige måder. Evt. i form af tegning, af lyde, af dans, af ord; jeg tror det handler om at undersøge forskellige udtryk og lære, at der er ingen mere rigtig eller forkert end en anden form for udtryk. De sanselige oplevelser vil f.eks. kunne foregå ved at vi sætter os forskellige steder og i et begrænset antal minutter, gør intet andet end at lytte. Jeg vil meget gerne lære børnene bare at være til stede. Før mine universitetsår var jeg pædagogassistent og vikar for både vuggestue- og børnehavebørn i ca. tre år i Aarhus. Jeg har altid elsker at lege (det er aldrig stoppet), så det var bestemt nogle givende år. Jeg fik en masse erfaring i at arbejde med børn og hjælpe med at løse konflikter i mellem dem. Det handlede for mig ikke kun om at give af min erfaring, men også om at lade mig inspirere af børnene; deres fantasi og ærlighed var vidunderligt at opleve.