image

Elias Nielsen

Billedkunst

Hvem er jeg?

Jeg er egentlig uddannet lærer og har virket sådan i en periode på små syv år. Min kunstneriske baggrund er, at jeg har arbejdet som tegner, maler og lavet TV-programmer for børn gennem 25 år for DR, TV2, TV-Syd og andre regionale TV-stationer, samt lavet tegnefilm med internationale TV-stationer. Endelig har jeg udgivet børnebøger og børne- og ungdoms-dramatik. Som aktiv maler har jeg arbejdet i ca. 60 år og udstillet i både indland og udland.

Hvad kan jeg tilbyde?

Min interesse for at arbejde med børn kan ses af ovenstående udsnit af mit arbejde. I den konkrete situation på Læsø her i år vil jeg sammen med en gruppe børn fra Læsø Skole lave et såkaldt "Malehjul", der består af et 10 meter langt lærred opspændt på stolper i en rundkreds, således at grupper af børn på ca. 10 af gangen under min vejledning arbejder med motivkredsen om den nordiske mytologi. Samtidig er der på skolen i samme regi emneuge over dette tema, med bl.a. musik og andre kreative tiltag der kan udbygge emnet. Pædagogisk set er det vigtigt gennem denne proces, hvor børnene der arbejder på malehjulet, at børnene forholder sig til hinandens arbejder og til temaet, idet de, idet de hele tiden skifter plads omkring malehjulet, og på den måde må forholde sig til hvad de andre har lavet og respektere det, og ikke bare male over. Det kræver en både kunstnerisk og pædagogisk styring. Endelig er det planen til sommer at lave en skrotskulptur der beklædes med stof og derefter bemales af børnene. Et lignende projekt gennemførte jeg i sidste efterår på en skole i midtjylland med stor succes.

Elias Nielsen

Alkevej 10
9940 Læsø
22996016

Email Elias Nielsen
Elias Nielsens website...
Download CV