image

Gitte Foldager

Dans

Hvem er jeg?

Jeg underviser børn, unge og voksne i dans og bevægelse og har arbejdet indenfor dansens verden i mere end 20 år. Min baggrund er inden for danseteater; både som udøvende kunstner og som instruktør og koreograf, og jeg har desuden gennem årene beskæftiget mig med mange forskellige stilarter – fra dans som motionsform til kreativ skabende dans. Jeg arbejder med skolebørn i alle aldre og har blandt anden været tilknyttet projektet ”Ta’ fat om Dansen”, som danseformidler ved Dansefyrtårn Nord. Derudover har jeg arbejdet som koreograf og instruktør på diverse teaterprojekter, både inden for musical genren og det mere performance prægede udtryk. Jeg er tilknyttet Kulturskolen, UngAalborg og Det Hem’lige Teater i Aalborg, som danseformidler og koreograf.

Hvad kan jeg tilbyde?

Workshops eller længerevarende danseforløb inden for kreativ skabende dans, hvor der er plads til medskabelse og elevernes egne kreative input. Forløbene er bygget op omkring bevægelse, leg og samarbejde og kan munde ud i en fælles koreografi, som eleverne selv har en stor andel i. Forløbene kan tilpasses forskellige temaer/emner, som klassen eller skolen arbejder med. Danseworkshops med dans som motionsform, som typisk vil være bygget op omkring en forholdsvis enkel koreografi, som eleverne (og lærerne) lærer og danser. Denne workshop handler primært om bevægelse, rytme og sved på panden. Dette kan i de ældre klassetrin kombineres med elementer af faglighed, hvor eleverne stifter bekendtskab med det at skabe koreografier og sammensætte bevægelser til musik. Dans og koreografi til: skoleforestillinger, musicals, som input til en temauge, et energi-indspark til hverdagen – eller bare fordi, at det er sjovt at danse. Derudover har jeg, sammen med Linette Riber konceptet MOVE & GROOVE, som tilbyder workshops i stomp og dans til børn og unge (og voksne). Linette Riber kan ligeledes kontaktes via BMMK.

Gitte Foldager

Kastetvej 66
9000 Aalborg
23723517

Email Gitte Foldager
Download CV