Hvem er jeg?

Jeg er en del af den gruppe af performere som har udviklet en interaktiv performance-genre til at skabe fiktive paralleluniverser - både i men som oftest uden for traditionel kunstkontekst. Denne form for performancekunst er svær at forklare med ord. Den skal opleves. Deltager for deltager vil mærke hvordan en verden af fantasi og sanselighed kan åbne sig. I dem selv. Og i mødet med det andet menneske. Mine værker er ofte site-specifikke, det vil sige at de tager udgangspunkt i det sted hvor performance-installationen sættes op. Med fokus på hvad den kan åbne af muligheder det sted og med de mennesker? Jeg er oprindeligt uddannet i Sociologi og Moderne Kultur og Kulturformidling. Og trænet som performer i den fysiske skuespilteknik Michael Chechov på Studio 5 i New York. I 2008 var jeg med til at stifte performance-kollektivet Club de la Faye. Og i 2010 fremtidsforskningsvirksomheden House of Futures. I 2017 vandt jeg sammen med Johannes Maria Schmit prisen Leipzig Bewegungskunstpreis for den site-specifikke performance The Queeng of Ama*r.

Foto: Pete Lambert

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg kan skabe og indtage et univers sammen med både børn og unge. Først drømmer vi en fiktion frem og derefter viser jeg hvordan denne fiktion kan materialiseres ved at lave en performance-installation. Ikke på en traditionel scene. Men ved fx at transformere klasselokalet scenografisk og indtage det som fiktive karakterer. Vi kan også arbejde mere med fokus på hvordan en performance kan designes på en måde så den frembringer deltagernes personlige fortællinger. Eller til at skabe stærke møder mellem mennesker. Den interaktive performance-genre er med til at udvikle empatiske evner. Så i arbejdet med denne kunstgenre vil sociale relationer og etik stå som et centralt tema - men med udgangspunkt i en legende og sanselig fantasifuld tilgang.

image image image