Hvem er jeg?

Jeg har arbejdet som billedkunstner i mange år og udstillet i Danmark så vel som i udlandet. Derudover arbejder jeg som billedkunstlærer på en kulturskole. Jeg er uddannet fra Håndværk og Design Skolen i Aalborg, er uddannet pædagog og har i 2014/15 taget diplom modul uddannelse i "Innovation og Didaktik" samt "Klasseledelse og Fagdidaktik" på UCN Aalborg og i 2017 diplom modulet "Børn og unges kultur" på Den danske scenekunstskole. Jeg har erfaring i undervisning dels fra mange års job som børnehaveklasseleder, som pædagog på specialskole, og fra undervisning i billedkunst.

Hvad kan jeg tilbyde?

Det er fantastisk når jeg mærker at børn og unge bevæges af kunsten, når de oplever nye sider af sig selv, af hinanden, af deres omverden og får nye perspektiver på deres virkelighed. Hoved fokus i mine kunstprojekter ligger på, at børnene og de unge oplever at mestre både de kreative og de innovative processer. Samt at de mestre selve håndværket der skal til for, at de kreative ideer kan føres ud i livet. Børnene og de unge skal arbejde i nærmeste udviklingszone. Dette kan kun opnås når der er stor kvalitet i undervisning både med hensyn til planlægning, materialevalg, proces, produkt og ikke mindst en præsentation af børnenes/de unges værker. Jeg laver kunstprojekter tilpasset jeres ønsker og aldersgruppe. Projekter inden for skulpturer, maleri, udsmykning og meget andet. Kontakt mig og vi finder ud af hvordan lige præcis jeres projekt skal være.

image image image image image