image

Kim-Yen Nguyen

Foto, Litteratur

Hvem er jeg?

Jeg er oprindeligt uddannet i lingvistik og psykologi med fokus på identitetskonstruktion i tale, lingvistisk signaturer samt narrative samtaler, men har de seneste år arbejdet med kunstfotografering - lige fra minimalistiske kunstportrætter til fotodokumentation. Jeg ynder at bruge kunsten som medie til at tilgå emner, som ikke hyppigt ser dagens lys. Det kan være at rejse bevidsthed om mennesker med fysiske eller psykiske vanskeligheder, fortællinger om erindringer og fantasi eller noget eller levne plads til sprækker i vores selvbevidsthed. Jeg har fokus på det minimalistiske i mine portrætter og ynder at opildne beskueren til at slå autopilot fra og genfinde forestillingsevnen. Jeg har endvidere en mangeårig fortid som uddannelsesvejleder og er vant til undervisning af børn og unge samt familier med børn med særlige behov.

Hvad kan jeg tilbyde?

Børn er af natur nysgerrige på den verden, som de indgår i. De er undersøgende, legende og med en enorm skabertrang til at skabe virkeligheden omkring dem. Det sker bl.a. i leg og fortællinger. Men med tiden mister børn deres sansemæssige uskyld. De har lært af det, de allerede har sanset. Automatisering tager over og nysgerrighed stagnerer, hvis deres sanser ikke udsættes for nye indtryk eller genfinder gamle. Under workshoppen ser børnene på forskellige fotografier og snakker om, hvad øjet ser og hjertet forestiller sig. Der veksles mellem fantasi og virkelighed. Derefter udarbejder børnene en skitse til deres eget "kunstportræt", og der skydes et portræt efter skitsen. Resultatet udstilles på børnenes skole eller samarbejdende institution. Udstillingen kaldes "Mig i Verden"

Kim-Yen Nguyen

Kim-Yen Nguyen

Brandts Passage 31A, 2. sal
5000 Odense C
24885655

Email Kim-Yen Nguyen
Kim-Yen Nguyens website...
Download CV
Instagram
LinkedIn