image

Laura Mazanti

Arkitektur

Hvem er jeg?

Jeg er arkitekt, og har i mange år haft min egen tegnestue i Nykøbing. Jeg har været med til at tegne mange forskellige bygninger. Men jeg bruger også en del tid på undervisning fordi det er sjovt og vigtigt, og fordi jeg elsker børnenes (- og de unges-) umiddelbare måde at arbejde på.

Hvad kan jeg tilbyde?

Arkitekturprojekter kan tilrettelægges for børn på alle klassetrin. Typisk vil vi arbejde i kendte rum, det kan være skolens egne rum – inde som ude - som bearbejdes og omformes. Med større børn er det også muligt at arbejde f.eks. i byrum. Arkitekturen har en kropslig dimension; vi beskæftiger os med størrelser, oplevelser, bevægelse, sansning som en grundparameter i arbejdet med rum. Vi arbejder også med emner som struktur, konstruktion, opbygning, funktion, mønster etc. Faget egner sig godt til tværfaglige forløb og tværkulturelle projekter, og projekternes indhold stemmer godt overens med kompetencemål i billedkunst såvel som håndværk og design. I land art projekter arbejder vi med naturens egne rum, gerne i naturens egne materialer. Der arbejdes med en poetisk såvel som en faglig forståelse af naturen. Arkitekturfaglige projekter har deres hovedvægt i den kreative kunstneriske arbejdsproces. Det er vigtigt, mener jeg, at børn oplever sig selv i en kunstnerisk skabende proces, lige som det er vigtigt at de oplever de kan sætte deres egne spor og have indflydelse på den verden som omgiver dem.

Laura Mazanti

Heltoften 18
7900 Nykøbing Mors
24840194

Email Laura Mazanti
Laura Mazantis website...
Download CV