Hvem er jeg?

Jeg er lokal kunstner bosat i Klitmøller i Thy, hvor en stor del af min inspiration som kunstner også udspringer fra. Jeg skaber kunst og kunstprojekter målrettet børn, hvor jeg har undervist og afprøvet forskellige materialer i mange forskellige pædagogiske sammenhænge. Jeg er uddannet folkeskolelærer med bachelor i billedkunst(2013). Jeg er også autodidakt billedkunstner og grafisk designer. Jeg har en bred berøringsflade indenfor mange forskellige kunstneriske udtryksformer. Blandt andet maleri, tegning, fotokunst, billedredigering og Photoshop, skulptur, installationskunst og filmproduktion hvor jeg har lavet små kortfilm. Jeg er især optaget af det, der fanger os her og nu og åbner vores syn for den fælles verden vi alle er en del af. Min store passion for kunst og vigtigheden af kunstneriske udtryksformer, bunder i en vision om at vi med sansende og kreative tilgange til vores verden, kan skabe en udvikling fra blot ubevidst at føle, til aktivt at kunne analysere og blive bevidste på vores verden. Også i fagsproget kaldet æstetiske læreprocesser. Denne tilgang danner generelt fundamentet for hele mit virke som kunstunderviser og vejer derfor tungt i min formidlingsproces når jeg arbejder med børn. I mine kunstprojekter og forløb gemmer der sig altid en oprigtig glæde og dyb fascination for kunsten. Et fag hvor jeg virkelig mener at vi kan finde dybere mening, ikke bare med kunsten, men med os selv som sansende, skabende og bevidste væsener. Jeg brænder for at arbejde med børn og jeg tror på at vi med skabende kreativitet kan opnå et fælles oplevelsesrum, hvor alle er velkomne og hvor vi kan mødes lige i midten af alle vores sociale og kulturelle forskelle. Jeg har også i samarbejde med Odense Bys Museer, udviklet undervisningsforløb, med henblik på at gøre museumsbesøg relevante og nærværende for besøgende skoler. Jeg vil bringe indtryk til udtryk og jeg vil se det kunstneriske sprog udvikle sig og vokse så vi kan styrke os på at kende verden og os selv i verden. En ting ved jeg med sikkerhed; der hvor jeg virkelig brænder igennem, er i kunsten! Når min passion får fuld fart og når inspirationen flyder! Og jeg elsker når dette og undervisning spiller sammen og jeg oplever at det lige netop er i kunstundervisningen at dette samspil opstår!

Hvad kan jeg tilbyde?

Når børn får lov til at udfolde sig, i mine procesorienterede forløb, vægter jeg at lade dem undersøge og udforske forskellige temaer med henblik på at skabe nye måder for børnene at opleve og se verden på. Som værktøjer til dette introduceres vi til helt konkrete billedkunstneriske redskaber, såsom eksempelvis diverse håndværksmæssige billedteknikker, både manuelle og digitale, i mødet med ting, natur og kunst, og gennem billedsamtaler og udstillinger af børnenes egne værker. For tiden er jeg især fordybet i tre små kunstforløb. Et forløb hvor vi skal på rejse i universet. Vi skal skabe vores egne måner og planeter og børnene bliver sendt på drømmerejser, hvor de skal opdage deres helt egen planet. Vi skal arbejde med at skabe et eventyrligt planetunivers. Der bruges lyskilder, til at skabe skyggebilleder som scener i en fortælling om vores fantasiplaneter. Hvad er der på din planet? Hvordan ser den ud? Hvem bor der? Der males med akvarel og der skabes lysende, runde planetlampeskærme. Et andet projekt er et dragebygningsværksted. Her bygger vi skulpturelle pyramidedrager af sugerør og silkepapir. Vi sender dem op i vinden sammen med alle vores dybeste drømme. Dragen vi bygger er opfundet i 1800-tallet af en opfinder, som havde mange drømme og visioner. Mon vi kan finde frem til vores vigtigste drømme og ideer mens vi bygger vores farvestrålende pyramidedrager? Det sidste projekt hedder "For Enden af Regnbuen". Dette projekt har jeg kørt på 5 forskellige skoler i forbindelse med kulturugen i Thy i efteråret og i samarbejde med BMMK. Dette forløb lavede jeg sammen med min kollega i vores kunstnerfællesskab KunstUnderSkyen. Her arbejdede vi med emnet "regnbuen". Sammen med børnene tog vi på drømmerejser hen over regnbuen. Her opdagede vi hvert vores drømmeland og mødte vores indre beskyttelsesdyr. Vi lavede skyggeteater, og eksperimenterede med alle regnbuens farver i lys. Vi skabte regnbuer med lommelygter og glasprismer og vi malede regnbuer med akvarel og flettede vores malerier til et hav af regnbuer. Det vigtigste for mig er at skabe et kreativt sansende rum og et stærkt fællesskab med børnene. Det er vigtigt for mig at vi møder hinanden der hvor vi er, og at vi alle kan give plads til hinandens kreative process. Der skal skabes og udfoldes, opleves og sanses! Vi skal gå ind i kunsten, vi skal være kunsten, vi skal gøre kunsten!

image image image image image
Sara Sandahl

Sara Sandahl

Ørhagevek 144
7700 Thisted
53630403

Email Sara Sandahl
Sara Sandahls website...
Download CV
Instagram