image

Sara Trier

Billedkunst

Hvem er jeg?

Jeg er billedkunstner og har siden 2017 ledet kollektive murmalerier og udsmykninger for børn og unge sammen med billedkunstner Ada Ortega Camara og under navnet BØRN MALER STORT. Sammen har vi stået for en række undervisningsforløb på skoler og til arrangementer, hvor børn og unge har fordybet sig i kollektivt maleri og skabt blivende udsmykninger i fællesskab. Inspirationen til projekterne kommer fra min egen deltagelse i en lang række kollektive murmalerier og aktionsmalerier sammen med andre professionelle billedkunstnere. Og den kommer fra mange års arbejde med at undervise børn og unge i kunst og min glæde ved at medvirke til at folde deres kreativitet ud. Siden 2008 har jeg sideløbende med mit virke som billedkunstner været deltidsansat som billedkunstlærer på Christianshavns Døttreskole i København.

Hvad kan jeg tilbyde?

Børn og unge får stor glæde og stolthed ud af male kollektive udsmykninger i fællesskab. Deres fantasifulde og levende udtryk fortjener at komme op i skala - på mure, hegn og vægge - til glæde for børnene, men også os andre. At male murmaleri er et demokratisk projekt: Børnene får i fællesskab ideer og udfører udsmykningerne, de kommer til orde i billeder, og de får lov til at præge deres omgivelser. I BØRN MALER STORT er vi specialiseret i at planlægge og lede fællesmaleri, med børnenes og de unges maleglæde og udtryk i centrum. Ofte udfører vi ganske store udsmykninger: I 2019 stod vi eksempelvis for 20 m blivende udsmykning malet af 100 børn fra 3. årgang over 6 dage på kirkebjerg Skole. I samråd med institutionerne planlægger vi tema, størrelse og teknik. Ofte maler vi med børnene eller de unge over 4-6 dage og i mindre hold af gangen, med tid til fordybelse.

Sara Trier

Galionsvej 10, 2 tv
1437 København
61789025

Email Sara Trier
Sara Triers website...
Download CV