Hvem er jeg?

Jeg er børnemusiker og sanger, og arbejder både som udøvende kunstner og som underviser. Jeg forsøger altid at møde børnene/de unge lige der hvor de er, og tage udgangspunkt i noget de er trygge ved, så vi derfra sammen kan udforske musikken og hele dens fantastiske univers. Musik er et fælles sprog, som alle kan tale, det er et sprog der kan give en fælleskabsfølelse på tværs af nationaliteter, aldersgrupper og præstationer. Den fælleskabsfølelse der opstår når man laver musik sammen, tror jeg, kan flytte bjerge. Derudover skader det jo ikke at der frigives endorfiner når vi synger. så vi faktisk blivere gladere, og hvorfor ikke dele den glæde med alle andre? Jeg underviser på Det Jyske Musikkonservatorium i Børnemusik og i Stemmeteori. Derudover er jeg Sangkonsulent ved Sangens Hus, hvor jeg laver inspirationskurser og arbejder med efteruddannelse af pædagoger og lærere i længerevarende kursusforløb, På Musikskolen i Frederikshavn Kommune, underviser jeg i børnemusik i alle afskygninger fra babyhold til institutioner, til forskolehold, sangskrivning, rytmisk sang og børnekorsdage. I forskellige Nordjyske kirker har jeg babysalmesang og bongo, og er korleder for børne og ungdomskor. Som udøvende børnemusiker spiller jeg aktive børnekoncerter, enten solo eller som duo, trio eller med fuldt band. I 2016 udgav jeg børnecd'en "En eventyrlig Jordomrejse", med sange fra en af de aktive børnekoncerter. Jeg laver workshops på biblioteker, i daginstitutioner for både børn og voksne og i skolerne, enten som enkelt workshops, eller som længere forløb både i form af børnemusik, korworkshops og sangworkshops. Jeg er uddannet børnemusiker og rytmisk sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium i 2016. Derudver har jeg en sanguddannelse fra L.A. Music Academy, et et årigt efteruddannelses forløb i Leg, Musik og Bevægelse med Lotte Kærså fra Rytmisk Musikkonservatorium i København.

Hvad kan jeg tilbyde?

Et forløb der bygges op i fællesskab med jer, og er tilpasset jeres ønsker. Jeg vægter fælleskabsfølelsen højt, og at alle føler de kan være i den musikalske sammenhæng. Så trygheden synes jeg er en vigtig medspiller, når vi snakker om børn og musik, derfor starter jeg gerne et sted hvor alle føler sig trygge og så kan vi følges ud i det mere ukendte. det betyder ikke at vi ikke skal opleve musikken på alle mulige vilde og stille måder, for det skal vi, vi starter bare et sted hvor alle føler sig inkluderet, og så bygger vi det musikalske eventyr op derfra. Jeg vægter fantasien og medindragelse af børnene meget højt, og bruger gerne rammer i både lege og sange, der kræver at børnene bliver inddraget og byder ind med deres bud, for det er der det magiske i musikken opstår. Buddene fra børnene kan være i mindre elller større grad, alt efter hvor meget de har lyst til at byde ind, men med den rigtige rammesætning, er min oplevelse at alle børn har noget de kan byde ind med, som kan sætes i spil i musikken. Forløb kunne f.eks være Børnemusikforløb: - En aktiv børnekoncert, hvor børnene er med til at spille, synge og danse, vi øver det gennem forløbet og slutter af med en koncert. Jeg har skrevet to forskellige "En eventyrlig jordomrejse" for de 3-8 årige og "Hop om bord i lyd og ord" for de 5-9 årige, som er sange lavet til læseinlæringssystemet, hop om bord i lyd og ord, som kunne bruges som udgangspunkt, men det kunne også være alle mulige andre aktive børnekoncerter, vi kan vælge et tema: Sørøvere, Jul, Bevægelse, det vigtigste er at børnene er aktivt involverede og får brugt sig selv i projektet. - Musikforløb for de mindste, i vuggestuerne eller dagplejerne, hvor forløbet smamensættes så de yngstes behov i forhold til motorik, sanser, sprog etc tilgodeses, jeg har en kuffert med fyldt med rekvisitter og ting der stimulerer sanserne. - Musik i uderummet i børnehaven, eller i indskolingen, hvor vi bruger kropppen som instrument, finder forskellige ting vi kan bruge til stomp, arbejder med de muligheder naturen og legepladsen giver. Jeg har selvfølgelig tønder, stikkere etc med til alle børnene. - Musik, sange, rim og remser der understøtter sprogindlæringen - Musik i læreplanerne, altså musikalske forløb der støtter op om lærerplansarbejdet i institutionerne, jeg har alle rekvisitter og instrumenter med. - Børnemusikforløb med stemmen i fokus, hvor vi arbejder med stemmen på alle mulige tænkelig måder Børnemusikforløb med improvisation og det at skabe sammen som omdrejningspunkt, vi vil lege med forskellige måder at improvisere på, på en tryg måde hvor alle kan være med, og sammen skabe musik. Kor og sang - Børnekorsforløb, hvor jeg laver arrangementer og øver med både børn og voskne, og det kunne ende ud i en koncert, evt med fuldt band. - Forløb/workshop med stemmen i fokus for de lidt ældre - Improvisations og sangskrivningsforløb for de lidt ældre, hvor vi starter med improvisation og arbejder os over mod sangskrivningen. Det kunne også bare være sangskrivningen vi kaster os ud i fra starten og så satser på at lave færdige sange til et projekt der f.eks arbejdes med i et af skolens andre fag. Jeg kan komme selv eller tage en kollega med ud så vi er to. Mulighederne er mange, og der er alle mulige andre muligheder end de ovenfornævnte, kun fantasien sætter grænser og det vigtigste er at vi kommunikerer omkring det, så forløbet kan laves lige som i ønsker jer det. Så har i en ide så kontakt mig endelig og så kan vi sammen snakke om mulighederne.

image image image image image