Hvem er jeg?

Danser og koreograf med rødder plantede i sanselighed og opmærksomhed på vores omgivelser. Jeg arbejder tvær-æstetisk og har blandt andet lavet forestillinger med musikere, poeter, en arkitekt, en filminstruktører, billedkunstnere mm. Jeg elsker at arbejde med menneskets udtryk og ser i princippet al bevægelse som et afsæt for kunst. Jeg bliver inspireret af hverdagen, det enkelte menneske og det som omgiver os –og jeg har derfor også arbejdet en del med community dance og site specific -hvor jeg tager udgangspunkt i det som eksisterer og ser gemte potentialer i det. Men jeg har også lavet forestillinger til the black box. Jeg holder af at give den ikke-trænede danser redskaber til at arbejde sanseligt, poetisk og teknisk med sin krop –på en måde så det ønskede budskab kan formidles kunstnerisk. Hos mig smelter akademisk teori sammen med bevægelsesæstetik. Jeg har speciale i, hvordan vi oplever verden gennem vores kropslige viden og på den måde forbinder jeg mit professionelle virke som moderne danser og koreograf med min akademiske profil som cand.mag i sansernes antropologi. Gennem sansearbejdet skærpes relationen til og forståelsen for kroppen i rummet, det stedsspecifikke og omgivelserne –og herfra kan nye ideer blomstre. Jeg elsker at gå på opdagelse i den individuelles potentiale og at inddrage elevers ideer i arbejdet.

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg er god til indlevelse. Jeg ser børns sprog som lige værdifuldt som voksnes. Deres sprog og deres kropssprog afspejler deres verden. Jeg sætter stor pris på børns spørgsmål og nysgerrighed og lader mit arbejde blive inspireret ud fra børnenes interessefelt. Børns spørgsmål er deres vej til læring –så jeg griber chancerne når de kommer. Jeg arbejder også med ’natur gennem bevægelse’, hvor børnene gennem bevægelse for kendskab til naturen. Børnene går på opdagelse i naturens bevægelsesmønstre og skal derefter gengive det med sin egen krop. På den måde kan studiet af naturen blive til et kunstnerisk værk –og samtidig får børnene et bredere kendskab og forståelse for naturen. Jeg arbejder også kreativt med børnene ved at sætte bevægelser på kendte børnesange sange eller historiefortællinger. Her inddrager jeg børnenes bud på, hvordan kroppen kan fortælle historien.

Stisa Søgaard

Stisa Søgaard

Østerildbyvej 38
7700 Thisted
30163107

Email Stisa Søgaard
Stisa Søgaards website...