Billede  - Viggo Steincke

Hvem er jeg?

Prisbelønnet komponist, lydproducer, musisk entrepreneur, lærebogsforfatter, indehaver af Steincke Soundlab. Pioner inden for rytmisk musikpædagogik. Stifter af Den Rytmiske Aftenskole i Aalborg.

Hvad kan jeg tilbyde?

Børn og unge har masser af historier. For mig er det allervigtigste at få disse frem i lyset. Min opgave er at hjælpe med at give fortællingerne en musikalsk iklædning. Jeg opfatter min rolle mere som facilitator end som underviser. Eleverne skal opleve, at det er dem, som har lavet sangen. Jeg samarbejder gerne med andre fag som billedkunst og/eller dansk m.h.p. at skabe en visning/forestilling.

Indskolingen: Vi leger sangen frem med bevægelser, klap og stamp. Jeg medbringer en række fotos, som kan inspirere til teksten, som f.eks: Kæledyr, ferie, kammeratskab. Som sangen skrider fremad, sørger vi for, at der kommer bevægelser/fakter og understøttende fotos på teksten. Optager til sidst på smartphone eller medbragt mobilstudiegrej.

Mellemtrinet: Vi varmer op med en call-respons sang. Ud fra den, snakker vi om rim, rytme og melodi. På baggrund af et givent emne laver vi brainstorm på teksten. Typisk vil vi bruge rap i vers og melodi i omkvædet. Jeg foreslår den første meloditone og børnene skaber selv resten af melodien. Som teksten skrider frem sættes musiklokalets instrumenter på: Trommer, bas, guitar, keyboards. Børnene skiftes til at spille. Optager til sidst på smartphone eller medbragt mobilstudiegrej.

Udskoling/gymnasie: I små grupper af tre til fire elever arbejder de med tekst, melodi og harmoni. De elever, som kan spille selv, bliver sat sammen med dem, som ikke kan. Forinden har jeg kort gennemgået musikkens elementer og givet konkrete tips til melodiskabelse. Undervejrs i processen afprøver vi alternative harmonier og leger med forskellige feelings. Optager til sidst på smartphone eller medbragt mobilstudiegrej.

image