image

Wojciech Laskowski

Billedkunst

Hvem er jeg?

Jeg er billedkunstner og kunstpædagog. Selv arbejder jeg indenfor et bredt spektrum af medier / teknikker som f.eks.: Tegning, maleri, skulptur/installation, Land-Art, Book-Art, objektkunst, fotografi. Store dele af mine projekter med børn og unge betragter jeg som social-plastik og dermed samtidig også som mit egen kunstneriske virke. Jeg er uddannet i Polen på Kunstakademiet i Poznan med speciale i kunstpædagogik og-formidling; med faglig (kunstnerisk og pædagogisk) aktivitet i Danmark, Tyskland og Østrig. Nordjylland: Da jeg i sin tid flyttede til Danmark bosatte jeg mig i Løgstør, og jeg har beholdt forbindelsen til Himmerland indtil i dag (selv om jeg ikke bor her mere). Jeg er aktiv og lidenskabelig (kunst)projektmager og samarbejdspartner/underviser og har arbejdet med og for mange forskellige institutioner som skoler og museer og i mine egne private projekter. Jeg har arbejdet både med børn og unge i alle alder og med voksne - her bl.a. i form af kurser og seminarer for lærere og pædagoger. For mig har kunstaktiviteter med børn og unge flere vigtige aspekter og funktioner

  • De er en vigtig del af skolegangen, dannelsen og udviklingen. Og de er et vigtigt erfaringsområde.
  • De giver mulighed for aktiv kunstformidling.  
  • De har (kan have) en særlig social funktion.
  • De har et, desværre ofte overset, enormt potentiale som værktøj i lærings- og erkendelsesprocesser i andre fag i skolen og i tværfaglige projekter
  • De udvikler evner indenfor tværdisciplinær tænkning, problemformulering og -løsning, og indenfor kreative processer i generel forstand

At arbejde med disse aspekter for øje er for mig altid en spændende udfordring både kunstnerisk og pædagogisk. Jeg arbejder meget gerne i tæt samarbejde med skoler / lærere hvor vi i fællesskab definerer indholdet og rammerne og jeg indgår gerne i allerede løbende projekter og i tværfaglig undervisning.

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg tilbyder primært procesorienterede projekter af længere varighed, der forholder sig til et bestemt emne eller problemstilling, som igennem projektet bliver visuelt (kunstnerisk) bearbejdet. Jeg kan selv tilbyde specifikke temaer men er også meget interesseret i at samarbejde omkring udviklingen af temaer. Især tværfaglige projekter har min interesse. Som eksempel kan jeg her fremhæve projekter under navnet „Billeder i matematik - matematik i billeder“ hvor det matematiske indhold defineres i samarbejde med matematiklærerne. Disse projekter er blevet udført med forskellige matematiske temaer og for alle klassetrin (1.- 9.) i København, Berlin og Wien. En anden type af projekter, jeg tilbyder, er udsmykningsprojekter (sammen med børn / unge). Disse projekter kan også være en del af et tværdisciplineret projekt. Udover det er jeg åben for alle ukonventionelle ideer, ønsker og forslag, som kan rumme billedarbejde.

Wojciech Laskowski

Baldersgade 69 3.th
2200 København N
+45 23321095

Email Wojciech Laskowski
Download CV