LegeKunstGødning - Open Call til kunstnere

Her kan du ansøge om at blive LegeKunstGøder.
Ansøgningen skal sendes senest den 15. juni kl. 12.00

I LegeKunstGødning handler det om at bringe børn, pædagoger, kunstnere og kulturskolelærere sammen i legende og forunderlige forløb hjemme i børnenes vante omgivelser. Som LegeKunstGøder skal du sammen med børn og pædagoger være nysgerrig og inddragende og bringe din faglighed i spil.
Hvis du bliver valgt som LegeKunstGøder skal du ud i 4-5 nordjyske dagtilbud i perioden september 2021 - august 2023. Hvert forløb strækker sig over 12 uger (3 timer om ugen), hvor du skal medvirke de første 8 uger. Udover mødet med børnene er der i projektet afsat tid til Opstartsmøder og fælles refleksion. Derfor er hvert forløb aflønnet med 32 timer efter BMMKs takster.

Ved udvælgelsen vil der fokuseres på:

  • faglighed
  • erfaring
  • geografisk spredning

Du kan læse mere om LegeKunstGødning her

Her fortæller du på max 5 linjer om dig selv som LegeKunstGøder. Du skal have fokus på hvad du er nysgerrig efter at undersøge sammen med børnene? Hvad din faglighed kan bære med ind i dagtilbuddet?
Det må gerne være et billede, hvor du udfører din undervisning, kunst eller andet sjov
Jeg giver mit samtykke til at BMMK opbevarer og behandler mine data. Og jeg giver tilladelse til at mine oplysninger og billede må bruges i forbindelse med LegeKunstGødnings markedsføring på BMMKs hjemmeside, Facebookside og Instagram. Og at mine oplysninger må bruges på LegeKunst hjemmeside, Facebook og Instagram