image

Ansøg om optagelse

som kunstner i "Børns møde med kunsten", "Unges møde med kunsten" eller begge dele

Udfyld alle felterne herunder

BMMK og UMMK er ordninger, hvor du med din kunstneriske faglighed har mulighed for at møde børn og unge i en samskabende proces. Bliver du optaget hos os, kan institutioner, skoler, biblioteker, foreninger etc. hyre dig til et projekt.
Her er ikke tale om en hyldevarevare i form af færdigsyede kurser, men om en mulighed for, at din kunstfaglighed spiller sammen med børnene, de unge, lærerne, pædagogerne i en samskabende proces. Derfor prioriterer vi at der indgår 2.500,- i honoraret til forventningsafstemning og "for-møde".

Du kan som kunstner vælge at være en del af begge ordninger, men evt. også kun optræde på BMMKs eller UMMKs hjemmeside.
Udfylder du både "Hvad kan jeg tilbyde børn" og "Hvad kan jeg tilbyde unge", kommer din profil til at være på begge ordninger. Udfylder du kun den ene af disse, fremkommer din profil kun på dennes hjemmeside.

 I "Hvem er jeg" fortæller du om dine kunstfaglige kvalifikationer, uddannelse og erfaring. Hvilke tanker og erfaringer du har om at møde børn i en kunstnerisk, æstetisk formidlingsproces. 

I "Hvad kan jeg tilbyde børn" fortæller du om, hvorfor det kunne være spændende at lave et projekt sammen med dig. Det er primært daginstitutioner, folkeskoler, friskoler, kirker, museer, kulturskoler og andre institutioner, der arbejder med børn, som kigger efter en kunstner her.
Fortæl om dine faglige styrker og emner du brænder for.

I "Hvad kan jeg tilbyde unge" fortæller du, hvad du kan tilbyde i forhold til unge i folkeskolens ældste klasser, efterskoler,  ungdomsuddannelser, ungdomsskoler og kulturinstitutioner, som arbejder med unge.
Fortæl om dine faglige styrker og emner du brænder for..

BMMK logo

Ansøg om optagelse i BMMK, UMMK eller begge dele

Linket til din Youtube video
Indtast evt link til din Instagram profil
Indtast evt link til din LinkedIn profil
Kommaseparerede ord, der beskriver dig, dine kompetencer og projekter
Fortæl om dig selv, dine erfaringer og din faglighed
Udfyldes dette felt fremgår du i BMMK's kunstnerkatalog
Udfyldes dette felt fremgår du i UMMK's kunstnerkatalog
Her kan du uploade billeder, der beskriver dig og dine projekter (max 5 stk og højest 3mb pr. stk.) Billederne vises i bredformat, hvorfor det er mest hensigtsmæssigt, at du vælger billeder i bredformat.
Jeg giver mit samtykke til, at Børns Møde Med Kunsten (BMMK) og Unges Møde Med Kunsten (UMMK) må opbevare og behandle de data jeg indsender

Hvis du ikke modtager en automatisk genereret kvitteringsmail, er din ansøgning ikke modtaget af BMMK, og du må prøve at sende igen!


Vi behandler en række personoplysninger om dig, for at kunne administrere kunstnerordningerne Børns Møde Med Kunsten (BMMK) og Unges Møde Med Kunsten (UMMK). I Vesthimmerlands Kommune har vi fokus på at beskytte de personoplysninger, vi har om dig – læs nærmere her