LegeKunstGødning

LegeKunstGødning er opstået som et samarbejde, hvor de bedste erfaringer fra KUNSTGØDNING og LegeKunst er i dialog med hinanden.

 

Forløbene tager udgangspunkt i aktionslæring og er for nordjyske børn i 0-6 års alderen. Sammen med deres hverdagsvoksne og kunstnere/kulturskolelærere skaber de legende og forunderlige forløb hjemme i deres institution.

 

Projektet er et samarbejde mellem BMMK, Kulturprinsen (Tovholder for LegeKunst), KiN (Kulturskoler i Nordjylland) og pædagoguddannelsen på UCN.

Vores ambitioner med projektet er at skabe vigtig sparrings-, lærings- og refleksionsrum for såvel pædagoger og ledere i dagtilbuddene, studerende, kulturskolelærere og kunstnere.

 

Og samtidig håber vi at forankre arbejdet med leg og kunst i dagtilbuddene i forhold til at bruge BMMK i fremtiden.

 

 

Kulturprinsens logo Nordea fonden logo

 

PROJEKTETS VISION

 

• flere nordjyske børn i 0-6 års alderen møder kunst og kultur i hverdagen

• børnene sammen med deres ”hverdagsvoksne” og kunstnere skaber legende, inddragende og forunderlige forløb hjemme i deres institution

• styrke samarbejdet på tværs af Pædagoguddannelse, kommuner, kunstnere, kulturskoler, Kulturprinsen og BMMK

• skabe vigtig sparrings, lærings og refleksionsrum for pædagoger, studerende, kulturskolelærere og kunstnere

• styrke dagtilbud og dagtilbudskonsulentens kontakt til BMMK og deres lokale kulturskole

• styrke arbejdet med den pædagogiske lærerplan i dagtilbudene

PROJEKTETS MÅL

 

• at bringe kunst, kultur, leg og dannelse sammen i dagtilbud i alle 11 nordjyske kommuner

• at sikre medejerskab og forankring

• at øge nordjyske kommuners og dagtilbuds kendskab til den store viden og evidens, der ligger i LegeKunst, Kulturprinsen og BMMK

• at berige arbejdet med den pædagogiske læreplan 

• at skabe øget samarbejde mellem kulturskolernes lærere og BMMKs kunstformidlere

• at øge kendskabet til BMMK

• at øge kulturskolernes position i kommunerne

• at kvalificere kunstnere og kulturskolelæreres egen praksis

• at skabe tilgængelighed for studerendes deltagelse i kunst- og kulturprojekter i praksis

• at styrke netværk og samarbejde mellem deltagerne i projektet

Hvad er aktionslæring?

Aktionslæring handler om at være nysgerrig, undrende, observerende og reflekterende i egen praksis og herudfra lære af egne processer og erfaringer.

 

Se beskrivelse af Aktionslæring og hør centerchef for Kulturprinsen Ulla Voss Gjessing fortælle om det på LegeKunst hjemmeside her:

 

Om aktionslæring

Vores samarbejdspartnere og deres rolle

 

Kulturprinsen

 

KiN - Kulturskoler i Nordjylland

 

UCN