Stedsspecifikke og samskabende forløb


Vi tror på, at kultur er en rettighed for alle børn. Vores arbejdsform, hvor kunstneren kommer direkte ud i børnenes egen hverdag, betyder at vi kan nå mange forskellige målgrupper og skabe møder med kunsten for alle børn.

 

De kreative forløb etableres altid ved en forventningsafstemning mellem kunstner og skole, og forløbene tilpasses det enkelte sted. 

 

Vi arbejder ud fra principper om samskabelse og inddragelse; at kunstneren virkelig møder børnene og får dem med i en skabende proces.

BMMK er en del af Kulturkanten

 

Der er ofte nogen, som spørger os: Hvordan hænger BMMK nu lige sammen med Kulturkanten? Og hvad med UMMK? Kort fortalt:

 

Kulturkanten er navnet på den nordjyske kulturaftale; det er 'moderskibet'. 

 

Lære at Være er et af Kulturkantens tre indsatsområder. Her hører både BMMK og UMMK til. 

 

UMMK står for Unges Møde Med Kunsten, og det er vores søsterordning målrettet de lidt ældre. Mange af vores kunstnere er med i både BMMK og UMMK.

Projektleder Marie Louise


Vores evigt engagerede projektleder for BMMK - og for hele indsatsområdet Lære at Være - hedder Marie Louise Klitgaard Nielsen.

 

Hun er utroligt sød og ved stort set alt, så ræk ud til hende, hvis du har spørgsmål eller er nysgerrig på BMMK.

 

+45 2480 5738

mqxi@vesthimmerland.dk

Hvem arbejder i BMMK?


Hos Børns Møde Med Kunsten er vi en håndfuld kulturglade folk, som er ambitiøse på børnekulturens vegne.

 

Sådan noget med refusionsordninger og indsatsområder kan lyde så formelt - men husk, at bag det hele sidder vi; en flok ægte kulturnørder, som brænder for vores arbejde og elsker at møde alle jer; kunstnere, skoler, borgere, børn.

 

Hver uge kører vi nordjyske landeveje tynde på vores ture mellem projekter og samarbejdspartnere - men ellers har vi også et fysisk kontor i Løgstør.

Hvordan arbejder vi?

 

Vi ser os selv som et udviklingsorgan, der understøtter kunst og kultur på tværs af genrer og geografi. Vi arbejder projektbaseret og støtter også nye afprøvninger og mere eksperimenterende tilgange til kultur.

 

Læringsperspektivet er den guldtråd, der forbinder alle vores forløb og projekter, og vi vi værdsætter vores samarbejde med andre vidensinstitutioner.

 

Vi arbejder dialogbaseret og kan desuden gå ind som både projektleder og projektpartner. 

Sekretariatet