BMMKs egne projekter

 

Børns Møde Med Kunsten er især kendt for sin refusionsordning. Men vi kan også gå ind som både projektleder og projektpartner i forskellige projekter.

 

Her finder I et udsnit af nogle af 'vores' projekter.

FRIMOD

FRIMOD er et samarbejde mellem BMMK og Kulturprinsen. Med projektet får skolefritidsordninger på seks skoler i Region Midt og Region Nord mulighed for at undersøge og afprøve nye veje til børns trivsel og fællesskaber ved at inddrage kompetencer og faglige greb fra kunstens verden.

Foto: Mette Johnsen

LegeKunstGødning

LegeKunstGødning opstod som et samarbejde, hvor de bedste erfaringer fra KUNSTGØDNING og LegeKunst er i dialog med hinanden.

BMMK har her slået sig sammen med Kulturprinsen (Tovholder for LegeKunst), KiN (Kulturskoler i Nordjylland) og pædagoguddannelsen på UCN. 

Foto: Claire Chevalley

Global Roots

Global Roots er et EU-støttet strategisk partnerskabsprojekt under Erasmus+-programmets skolespor og retter sig primært mod skolebørn på mellemtrinet.

 

Omdrejningspunktet for Global Roots er kunst og kultur med et mål om at inddrage professionelt faciliteret kunst og kultur i skolens metodeudvikling