Lina Franke Hedegaard

  • Dagtilbud
  • Grundskole

Udd. skuespiller fra skuespillerskolen v/ Odense Teater. Efterudd. som kunst og kulturformidler på Scenekunstens Udviklingscenter 2009-11.

Læs mere

Hvem er jeg?

I mit arbejde med børn lægger jeg vægt på åben ligeværdig dialog og kunstneriske forstyrrelser. Engagement og fordybelse er kernen i mit arbejde med børn. Gennem øvelser og dramalege får børnene forståelse for hvad teater er og kan. Derudover lægger jeg vægt på at forløbet er planlagt i samarbejde med jer lærer og pædagoger, så vi alle får en god ramme at virke i. Engagement og fordybelse er kernen i mit arbejde med børn. Gennem øvelser og dramalege får børnene forståelse for hvad teater er og kan. Sammen undersøger og eksperimenterer vi med sceniske udtryk. Derudover lægger jeg vægt på at forløbet er planlagt i samarbejde med jer lærer og pædagoger, så vi alle får en god ramme at virke i. Kan blandt andet tilbyde; - udvælgelse og instruktion af skolekomedien - udvikling og planlægning af projekter fra idé til forestilling - workshop i kropssprog med mere. Desuden har jeg gode erfaringer i at udvikle projekter i samarbejde med andre kunstnere. Tidligere elever har udtalt at jeg er “god til at skabe sammenhæng i spredte ideer, og til at skabe et trykt rum, hvori alle kan arbejde og føle sig tilpas til at eksperimentere og afprøve grænser.” Ring og lad os få en snak om hvad du/I har af ønsker.

Strandvejen 110
9800 HJØRRING

Hvad kan jeg tilbyde

Engagement og fordybelse er kernen i mit arbejde med børn. Gennem øvelser og dramalege får børnene forståelse for hvad teater er og kan. Sammen undersøger og eksperimenterer vi med sceniske udtryk. Kan blandt andet tilbyde; - udvælgelse og instruktion af skolekomedien - udvikling og planlægning af projekter fra idé til forestilling - mindre forløb med Forum Teater som metode til at udfolde et tema f.eks. kropssprog, mobning, et af FN´s verdensmål eller lignende. Desuden har jeg gode erfaringer i at udvikle projekter i samarbejde med andre kunstnere. Tidligere elever har udtalt at jeg er “god til at skabe sammenhæng i spredte ideer, og til at skabe et trykt rum, hvori alle kan arbejde og føle sig tilpas til at eksperimentere og afprøve grænser.” Kontakt mig endelig selvom din idé til indhold er meget løs, sammen kan vi udvikle og forme et forløb der passer til jeres behov og ønske.

Projektbilleder

  • Fagdage med drama
  • Dukketeater for 4.-6. klassetrin
  • Sommerteaterskole
  • Juleafslutning
  • Dramatisering af eventyr for 4.-6.klassetrin