Michael Back Jensen

  • Dagtilbud
  • Grundskole

Jeg brænder for at formidle musik og leg til børn. Musik er et super redskab, til at skabe stemninger, oplevelser, glæde og fællesskab.

Læs mere

Hvem er jeg?

I over 30 år har jeg arbejdet med børn og musik. I år (2024) har jeg 25års jubilæum som fuldtids- børnemusiker, underholder, komponist, musikformidler og meget mere. Igennem årene er det blevet til mere end 4300 arrangementer og udgivelse af 6 børnealbums med egne sange og lege, der flittigt bliver brugt i landets børneinstitutioner, skoler og gymnastikforeninger. Jeg er uddannet pædagog, har diplomuddannelse fra konservatoriet i rytmisk musik og bevægelse og har igennem mange år været tilknyttet ”Bmmk” samt projekt ”Legekunst gødning”. Jeg har min egen YouTube Kanal ”Musik og sjov TV”, der p.t har over 200 videoer og 4.1 million visninger. Derudover er jeg gæstelærer på pædagoguddannelsen i Thisted og Aalborg, samt på Sosu uddannelsen i Aalborg.

Herningvej 82
9220 Aalborg

Hvad kan jeg tilbyde

Jeg tilbyder projekter/ forløb til vuggestuer, dagplejere, børnehaver og indskoling. Musikprojekter, hvor leg og bevægelse og den gode oplevelse er i fokus, og hvor børn får mulighed for at bruge sig selv, på mange sjove måder. I mine projekter for de mindste arbejder jeg med nye og gamle børnesange, sanglege, rim og remser, samt diverse legerekvisitter. Børn i børnehavealderen har en fantastisk fantasi og stor lyst til at bruge sig selv. Derfor tilbyder jeg i børnehaver sjove projekter om trolde, eventyr, cirkus, stomp, leg og bevægelse mv. I indskolingsregi tilbyder jeg projekter i musik, leg og bevægelse, stomp og musicalen ”Midt om natten”. Jeg tilrettelægger altid mine forløb ud fra de ønsker og behov der måtte være, og af materiale bruger gerne mit eget, suppleret med diverse kendte sange og lege. Det meste af mit materiale vil man kunne finde på YouTubekanalen ”Musik og sjov TV”.

Projektbilleder