Signe Højmark Thaarup

  • Dagtilbud
  • Grundskole
  • Unge 15+

Jeg er sanger, sangskriver, børnemusiker og korleder. Jeg er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg hvor jeg nu er underviser.

Læs mere

Hvem er jeg?

Jeg er børnemusiker, sanger og korleder, og arbejder både som udøvende kunstner og som underviser. Jeg forsøger altid at møde børnene/de unge lige der hvor de er, og tage udgangspunkt i noget de er trygge ved, så vi derfra sammen kan udforske musikken og hele dens fantastiske univers. Musik er et fælles sprog, som alle kan tale, det er et sprog der kan give en fælleskabsfølelse på tværs af nationaliteter, aldersgrupper og præstationer. Den fælleskabsfølelse der opstår når man laver musik sammen, tror jeg, kan flytte bjerge. Derudover skader det jo ikke at der frigives endorfiner når vi synger. så vi faktisk bliver gladere, og hvorfor ikke dele den glæde med alle andre? Jeg underviser på Det Jyske Musikkonservatorium i Børnemusik, SSB-Ledelse, Sang, Sangpædagogik og i Stemmeteori. Derudover har jeg i en årrække været sangkonsulent ved Sangens Hus, hvor jeg har afholdt inspirationskurser og arbejdet med efteruddannelse af pædagoger og lærere i længerevarende kursusforløb, På Musikskolen i Frederikshavn Kommune, underviser jeg i børnemusik i alle afskygninger fra babyhold til institutioner, til forskolehold, sangskrivning, rytmisk sang og børnekorsdage. På Aalborg talentakademi underviser jeg TGK'erne i Vocalperformance og stemmetræning. I forskellige Nordjyske kirker har jeg babysalmesang og bongo, og er korleder for børne og ungdomskor. Som udøvende børnemusiker spiller jeg aktive børnekoncerter, enten solo eller som duo, trio eller med fuldt band. I 2016 udgav jeg børnecd'en "En eventyrlig Jordomrejse", med sange fra en af de aktive børnekoncerter. Jeg laver workshops på biblioteker, for kor, i daginstitutioner for både børn og voksne og i skolerne, enten som enkelt workshops, eller som længere forløb både i form af børnemusik, korworkshops, sangworkshops og sangskrivningsworkshops. I april 2023 udkom bogen ”Stemmen i Kroppen og Kroppen i Stemmen – en inspirationsbog om stemmearbejde gennem leg, improvisation og musikalsk skaben” på Forlaget Dansk Sang. Bogen har jeg skrevet i samarbejde med Helle Vinther Hansen, og handler om arbejdet med børnestemmer og unge stemmer samt hvordan man kan inddrage det skabende element i undervisningen. Jeg er uddannet børnemusiker og rytmisk sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium i 2016. Derudver har jeg en sanguddannelse fra L.A. Music Academy, et et-årigt efteruddannelses-forløb i Leg, Musik og Bevægelse med Lotte Kærså fra Rytmisk Musikkonservatorium i København.

Øksnebjergvej 27
9900 Frederikshavn

Hvad kan jeg tilbyde

Et forløb der bygges op i fællesskab med jer, og er tilpasset jeres ønsker. Jeg vægter fælleskabsfølelsen højt, og at alle føler de kan være i den musikalske sammenhæng. Så trygheden synes jeg er en vigtig medspiller, når vi snakker om børn og musik, derfor starter jeg gerne et sted hvor alle føler sig trygge og så kan vi følges ud i det mere ukendte. det betyder ikke at vi ikke skal opleve musikken på alle mulige vilde og stille måder, for det skal vi, vi starter bare et sted hvor alle føler sig inkluderet, og så bygger vi det musikalske eventyr op derfra. Jeg vægter fantasien og medindragelse af børnene meget højt, og bruger gerne rammer i både lege og sange, der kræver at børnene, i den grad de kan, bliver inddraget og byder ind med deres bud, for det er dér, det magiske i musikken opstår. Forløb kunne f.eks være Børnemusikforløb: - En aktiv børnekoncert, hvor børnene er med til at spille, synge og danse, vi øver det gennem forløbet og slutter af med en koncert. Jeg har skrevet to forskellige "En eventyrlig jordomrejse" for de 3-8 årige og "Hop om bord i lyd og ord" for de 5-9 årige, som er sange lavet til læseinlæringssystemet, hop om bord i lyd og ord, som kunne bruges som udgangspunkt, men det kunne også være alle mulige andre aktive børnekoncerter, vi kan vælge et tema: Sørøvere, Jul, Bevægelse osv. Det vigtigste er at børnene er aktivt involverede og får brugt sig selv i projektet. - Musikforløb for de mindste, i vuggestuerne eller dagplejerne, hvor forløbet sammensættes så de yngstes behov i forhold til motorik, sanser, sprog etc tilgodeses, jeg har en kuffert med fyldt med rekvisitter og ting der stimulerer sanserne. - Musik i uderummet i børnehaven, eller i indskolingen, hvor vi bruger kroppen som instrument, finder forskellige ting vi kan bruge til stomp, arbejder med de muligheder naturen og legepladsen giver. Jeg har selvfølgelig tønder, stikkere etc med til alle børnene. - Musik, sange, rim og remser der understøtter sprogindlæringen - Musik i læreplanerne, altså musikalske forløb der støtter op om lærerplansarbejdet i institutionerne, jeg har alle rekvisitter og instrumenter med. - Børnemusikforløb med stemmen i fokus, hvor vi arbejder med stemmen på alle mulige tænkelig måder Børnemusikforløb med improvisation og det at skabe sammen som omdrejningspunkt, vi vil lege med forskellige måder at improvisere på, på en tryg måde hvor alle kan være med, og sammen skabe musik. Kor og sang - Børnekorsforløb, hvor jeg laver arrangementer og øver med både børn og voksne, og det kunne ende ud i en koncert, evt med fuldt band. - Forløb/workshop med stemmen i fokus for de lidt ældre - Improvisations og sangskrivningsforløb for de lidt ældre, hvor vi starter med improvisation og arbejder os over mod sangskrivningen. Det kunne også bare være sangskrivningen vi kaster os ud i fra starten og så satser på at lave færdige sange til et projekt der f.eks. arbejdes med i et af skolens andre fag. Jeg kan komme selv eller tage en kollega med ud så vi er to. Mulighederne er mange, og der er alle mulige andre muligheder end de ovenfornævnte, kun fantasien sætter grænser og det vigtigste er at vi kommunikerer omkring det, så forløbet kan laves lige som I ønsker jer det. Så har i en ide så kontakt mig endelig og så kan vi sammen snakke om mulighederne. Foruden mulighederne for at jeg kommer alene, kan jeg også tilbyde et tværfagligt forløb sammen med Pia Nørgård Dahl, som er billedkunstner. Pia og jeg har tidligere lavet tværfaglige projekter med musik og billedkunst, og netop denne kombination af fag har vi rigtig god erfaring med, da de komplementerer hinanden rigtig godt og tilsammen kan ramme stort set alle børn.

Projektbilleder

  • Aktiv Børnekoncert
  • Kordag
  • Biblioteksworkshop