image

Hvad koster det?

Honorar og vilkår

Projekter skal have en varighed på min. 10 timer og max 40 timer

Institutionen får 60% af både kunstnerhonorar og startbeløb refunderet.
Kunstnerens aflønning er 350,- kr i timen + et startbeløb på 2.500,-
Aflønningen er for arbejdstiden på skolen/projektet. Dvs. hvis kunstneren starter undervisningen kl. 8.00 og er færdig kl. 13.00 tæller det for 5 timer.
Startbeløbet er tiltænkt forberedelsesmøder og evaluering af projektet.

 

Drenge laver kunst med plastik affald
Befordringsgodtgørelse

Bmmk yder befordringsgodtgørelse på 2,- kr. pr. kørt kilometer.

Er kunstneren bosat længere væk, forventes det at vedkommende har mulighed for bolig i Nordjylland i projektperioden. BMMK refunderer efter aftale transporten til Nordjylland. 

Udbetaling af honorar og refusion

Udbetaling af honorar og befordringsgodtgørelse til kunstneren skal ske senest 4 uger efter at projektet er afsluttet. Vær opmærksom på at skolen / institutionen / projektet I første omgang skal udbetale hele beløbet til kunstneren.

Når skolen / institutionen / projektet har lavet en evaluering på bmmks hjemmeside udbetales refusionen snarest.

Piger maler kunst på væg
Aftalebetingelser

Aftalen kan I princippet ikke opsiges, kun efter aftale med bmmk.
Bmmk kan opsige aftalen såfremt bmmk konstaterer at aftalen ikke anvendes I overensstemmelse med formålet for "Børns Møde Med Kunsten".